Michalkó Gábor

Turizmológia


A hivatásturizmus

Hivatásturizmuson az egyén foglalkozásának végzésével összefüggésbe hozható utazásokat értjük. Magáról az utazásról, a tartózkodás alatt végzendő tevékenységről végső soron a munkáltató (a megbízó) dönt, de a kiküldetésre a munkavállaló (megbízott) is tehet javaslatot. Az utazás és a tartózkodás alapvető költségei a munkáltatót (a megbízót) terhelik, de nem ritkák az olyan esetek sem, amikor az utazásban részt vevőnek a saját jövedelméből kell a kiküldetéssel összefüggő kiadásait vagy annak egy részét fedeznie. A szakirodalom a hivatásturizmus alatt elsősorban a konferencia-, az üzleti és az incentive turizmust tárgyalja,16 azonban meg kell jegyezni, hogy ezeken a turisztikai termékeken túlmenően számos szakma képviselőinek rendszeres utazási tevékenysége is idetartozik. Az olyan területeken, mint a kutatás, a művészetek vagy a sport, a foglalkozás eredményes végzése eleve feltételezi az utazásokat, amelyek a terepen folytatott munka, a koncertturnék vagy a sportversenyek formájában öltenek testet.

Turizmológia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 717 3

A mű összefoglalja, rendszerezi, válogatja és alkotó módon megújítja azt az alapvető ismeretanyagot, amely a turizmusra vonatkozóan felhalmozódott a legutóbbi évtizedekben. E sokrétűen összetett jelenséget a szerző szilárd elméleti alapokon mutatja be, az érintett tudományterületek fogalmainak és összefüggéseinek hozzáértő alkalmazásával. A könyv újszerûen ható címe ugyancsak a tudományos igényesség messzemenő érvényesülésére utal. Ennek köszönhetően az érdeklődő olvasó magabiztosabban eligazodhat a turizmus rendszerében, elkerülheti a témakör kapcsán gyakran előforduló értelmezési csapdákat. A szövegben felsorolt példák, illetve az egyes fejezetekhez kapcsolódó esettanulmányok a gyakorlati hasznosítás terén is megbízható támpontokként szolgálnak.

Dr. Jancsik András, dékán

Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar

A könyv a turizmus elméleti kérdéseinek tudományos és mégis gyakorlatias, ugyanakkor korszerű megfogalmazása. A keresleti és kínálati tényezők, a vonzerők, az infrastruktúra, a turizmus rendszerének, tervezésének, irányításának összefoglalása a helyi és országos szintű döntéshozáshoz komoly alapokat ad. Támogatja a turizmus továbbfejlesztését és egyben átfogó képet nyújt a turizmus felsőfokú oktatásához.

Dr. Niklai Ákos, Professor Honoris Causa

a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke

Hivatkozás: https://mersz.hu/michalko-turizmologia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave