Rekettye Gábor, Törőcsik Mária, Hetesi Erzsébet

Bevezetés a marketingbe


A TERMÉKPOLITIKA ALAPJAI

A termék a marketing-eszközrendszer, népszerű nevén a marketingmix első alkotórészét képezi. A „terméket” a könyvben nemcsak a fizikai áruk szintjén, hanem szélesen, a szolgáltatásokat is beleértve mint a vállalat kínálatának alapegységét értelmezzük. Az így értelmezett termék centrális helyet foglal el a vállalati és ezen belül a marketing-gondolkodásban. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tény, hogy nagyon sok piacorientált vállalat belső szervezetét is a termékek köré strukturálja. Termékmenedzserek felelősek az egyes termékek vagy termékcsaládok marketingjéért, illetve nyereségességéért. A versenypiacon tevékenykedő vállalat csak akkor lehet sikeres, ha „terméke” értéket képvisel a vevők számára. Az értékteremtéssel összefüggésben úgy is fogalmazhatunk, hogy a termékpolitika az a vállalati funkció, amely az értékteremtést közvetlenül menedzseli. A vállalat termékpolitikai döntései három szinten értelmezhetők (7.1. ábra).

Bevezetés a marketingbe

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 759 3

Három dolgot emelek ki, ha a Bevezetés a marketingbe erényeit kell megragadnom. Elsőként azt, hogy szakít a klasszikus marketingkönyvek sémáival, és számos újszerű megközelítést mutat be. Másodszor a szerzők önmérsékletét az egyes témák kifejtésében. Harmadszor a szöveg könnyed stílusát. Ezektől lesz ez a könyv kifejezetten olvasóbarát. Azért ajánlom elolvasásra, mert azon ritka művek egyike, ami kedvet csinál egy olyan szakterülethez, amelynek művelése könnyűnek tűnik, a sikert azonban szűkösen mérik.

Dr. Veres Zoltán

sorozatszerkesztő

Pannon Egyetem, Veszprém

Hivatkozás: https://mersz.hu/rekettye-torocsik-hetesi-bevezetes-a-marketingbe//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave