Arisztotelész

Az égbolt


Az égbolt ábrái

Arisztotelész természetfilozófiai műveiben – így Az égboltban is – több helyen ábrákra hivatkozik egy-egy gondolatmenet során. Ezek az ábrák sok esetben magának a szövegnek az alapján is megrajzolhatók, de semmi okunk sincs arra, hogy azt képzeljük, hogy a kéziratok csak a szöveget tartalmazták volna, és az olvasóknak minden esetben maguknak kellett volna az ábrákat megrajzolniuk ahhoz, hogy a gondolatmenetet követni tudják: a művek kéziratai minden bizonnyal valamilyen módon ábrákat is tartalmaztak.


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 745 6

Az égbolt c. műben Arisztotelész általánosabb természetfilozófiai megfontolásait az égitestek mozgására és természetére alkalmazza. E megfontolások eredményeképpen Arisztotelész amellett érvel, hogy a világ örök, véges kiterjedésű, és középpontjában helyezkedik el a gömb alakú Föld. Az égbolt örökké tartó körmozgást végez - ezt az teszi lehetővé, hogy az égboltot a körmozgást a saját természetes mozgásaként végző speciális anyagfajta alkotja.

A mű harmadik és negyedik könyve a világ közepén elhelyezkedő Föld elemeinek tulajdonságait írja le - ezek közül a föld és a víz természeténél fogva függőlegesen lefelé mozog, a levegő és a tűz pedig felfelé törekszik -, majd azt taglalja, hogy az elemek mozgása mennyiben határozza meg az összetett testek mozgását.

Kötetünk Az égbolton kívül függelékként a pszeudo-arisztotelészi Világrendet is tartalmazza.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-az-egbolt//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave