Arisztotelész

Az égbolt


fejezet

Mivel pedig egyes dolgokat alapul vettünk, másokat pedig a mondottakból bizonyítottunk, világos, hogy nem minden test nehéz vagy könnyű. Alapul kell venni, hogy milyen értelemben használjuk a „nehéz” és „könnyű” szavakat. Most ugyan elég lesz, ha csak a jelen szándékoknak megfelelően vizsgáljuk ezt a kérdést, pontosabban majd később vesszük szemügyre, amikor lényegüket taglaljuk. Nevezzük tehát nehéznek azt, ami természettől fogva a középpont felé halad, könnyűnek pedig azt, ami a középponttól távolodik, legnehezebbnek azt, ami minden lefelé haladó alatt helyezkedik el, legkönnyebbnek pedig azt, ami minden felfelé haladó tetején van.


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 745 6

Az égbolt c. műben Arisztotelész általánosabb természetfilozófiai megfontolásait az égitestek mozgására és természetére alkalmazza. E megfontolások eredményeképpen Arisztotelész amellett érvel, hogy a világ örök, véges kiterjedésű, és középpontjában helyezkedik el a gömb alakú Föld. Az égbolt örökké tartó körmozgást végez - ezt az teszi lehetővé, hogy az égboltot a körmozgást a saját természetes mozgásaként végző speciális anyagfajta alkotja.

A mű harmadik és negyedik könyve a világ közepén elhelyezkedő Föld elemeinek tulajdonságait írja le - ezek közül a föld és a víz természeténél fogva függőlegesen lefelé mozog, a levegő és a tűz pedig felfelé törekszik -, majd azt taglalja, hogy az elemek mozgása mennyiben határozza meg az összetett testek mozgását.

Kötetünk Az égbolton kívül függelékként a pszeudo-arisztotelészi Világrendet is tartalmazza.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-az-egbolt//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave