MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Pethő Menyhért

Mezőgazdasági növények élettana


Fotoreceptorok

Fotokémiai reakcióknak azon endergonikus reakciókat nevezzük, amelyekben a reakciópartnereknek magasabb energiaszintre emeléséhez szükséges energiát a fény szolgáltatja. Fotokémiai rendszerekben a reakcióba lépő partnereken és a reakciót katalizáló enzimeken kívül szükség van ún. fotoreceptorokra, amelyek a fényenergiát megkötik. A fotoreceptorok kromoproteidek vagy pigment — fehérje komplexek, amikben a színt hordozó (kromofor) csoport a fehérjéhez szorosabban vagy lazábban kötődik. E színes vegyületekre (pigmentekre) általában jellemző, hogy konjugált kettős kötéseket tartalmaznak. Az ilyen szerves vegyületekben delokalizált π-elektronfelhővel találkozunk. A fény elnyelésével e molekulák egyik π-elektronja magasabb energiaszintű pályára lép, a molekula gerjesztett állapotba kerül. A foto-receptor gerjesztett elektronját képes egy elektronakceptornak átadni. Ezzel az elektront leadó fotoreceptor oxidálódik, az elektront felvevő molekula pedig redukálódik (l. a klorofillnál részletesen).
A fényabszorbeáló vegyületek között kémiai természetük alapján találhatunk tetrapirrol rendszereket és izoprenoid vegyületeket. A négy pirrolgyűrűt tartalmazó rendszerek zárt gyűrűt képezhetnek, mint a klorofill tetrapirrol magja, vagy láncszerűen helyezkednek el, mint a fitokróm lineáris tetrapirrol rendszere. A karotinoidok ezzel szemben izoprénszármazékok. A tetrapirrol rendszerekkel közös vonásuk, hogy e vegyületek is konjugált kettős kötéseket tartalmaznak (10. ábra). E három főbb fotoreceptor által abszorbeált fénynek eltérő szerepe van a növényi életfolyamatokban.

Mezőgazdasági növények élettana

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 05 9831 6

A viszonylag bőséges külföldi és szegényes hazai növényélettani tankönyvek, kézikönyvek mellett alig találkozunk a szántóföldi növénytermesztés és kertészet elméleti megalapozását szolgáló növényélettani munkákkal.

Ezt a hiányt pótolta a jelen munka 1984-es kiadása. A három évtizedes egyetemi oktatói tapasztalatokkal kialakított tematika hangsúlyozottan foglalkozott a termesztett növények szervesanyag-termelésének növényélettani alapjaival.

Az új tudományos eredmények alapján átdolgozott mű hangsúlyos része az anyagcsere-élettan, a bioreguláció, a stresszfiziológia, valamint a termésképzés élettana. A kézikönyv hasznos segítséget nyújt a növényélettan hazai felsőoktatásában, ugyanúgy hasznosíthatják a korábban végzett szakemberek is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/petho-mezogazdasagi-novenyek-elettana//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave