Pethő Menyhért

Mezőgazdasági növények élettana


A szénhidrátok lebomlásának alternatív útja: pentóz-foszfát-ciklus

Amint a glikolízis tárgyalásánál már érintettük, a glükóz-6-foszfát elágazási pont a pentóz-foszfát-ciklus irányába. Ha a glükóz-6-foszfátot egy NADP-specifikus dehidrogenáz oxidálja, a cukorfoszfátok lebomlása egy direkt oxidációs utat követ, amelyben a hexóz-foszfátok közvetlenül — trióz-foszfátokra történő bomlása nélkül — oxidálódnak, azaz dehidrogenálódnak. A 6-foszfo-glükonsav ismét csak NADP specifikus dehidrogenáz segítségével oxidálódik, és CO2 felszabadulása mellett ribulóz-5-foszfát keletkezik. A folyamat itt van kapcsolatban a Calvin-ciklussal. A pentóz-foszfát-izomeráz enzim segítségével xilulóz-5-foszfát és ribóz-5-foszfát keletkezik. Utóbbi fedezi a nukleinsavak bioszintézisének ribóz-, illetve dezoxiribózigényét. A ciklus egyik köztese, az eritróz-4-foszfát a glikolitikus foszfo-enol-piroszőlősavval kiindulását képezi az aromás vegyületek bioszintézisének (sikiminsavút, l. később). A gliceraldehid-3-foszfát a ciklusban képződő fruktóz-6-foszfátokkal együtt visszalép a glikolízisben megismert reakciókba, s glükóz-6-foszfáttá átalakulva, a ciklus kiinduló vegyületét adja (65. ábra).

Mezőgazdasági növények élettana

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 831 6

A viszonylag bőséges külföldi és szegényes hazai növényélettani tankönyvek, kézikönyvek mellett alig találkozunk a szántóföldi növénytermesztés és kertészet elméleti megalapozását szolgáló növényélettani munkákkal.

Ezt a hiányt pótolta a jelen munka 1984-es kiadása. A három évtizedes egyetemi oktatói tapasztalatokkal kialakított tematika hangsúlyozottan foglalkozott a termesztett növények szervesanyag-termelésének növényélettani alapjaival.

Az új tudományos eredmények alapján átdolgozott mű hangsúlyos része az anyagcsere-élettan, a bioreguláció, a stresszfiziológia, valamint a termésképzés élettana. A kézikönyv hasznos segítséget nyújt a növényélettan hazai felsőoktatásában, ugyanúgy hasznosíthatják a korábban végzett szakemberek is.

Hivatkozás: https://mersz.hu/petho-mezogazdasagi-novenyek-elettana//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave