Berta Renáta, Adamcsik Orsolya, Galambos Ildikó, Kovács Nikoletta, Maász Gábor, Zrínyi Zita, Tombácz Etelka

Mit is iszunk?

Mikroműanyag-problémák, jelenlegi helyzet


Sűrűségkülönbségen alapuló szeparáció

Ahhoz, hogy a mikroműanyagokat a mintában lévő homoktól, üledéktől elválasszák, sűrűségkülönbségen alapuló szeparációt alkalmaznak. A mintához meghatározott sűrűségű, általában telített sóoldatot adnak, és meghatározott ideig rázzák, keverik, majd hagyják ülepedni. Az üledéknél kisebb sűrűségű mikroműanyagok a felszínen lebegnek, míg az üledék a tartály alján gyűlik össze. A mikroműanyagok a felülúszóból szűréssel visszanyerhetők. Leggyakrabban a NaCl telített vizes oldatát használják. A NaCl olcsó, könnyen hozzáférhető, és nem környezetszennyező, de telített oldatának sűrűsége (1,202 g/cm3) nem elegendő minden polimer, így a nagyobb sűrűségű polimerek (PVC, PET, PU) elválasztásához. Ezekhez nagyobb sűrűségű sóoldatra van szükség [173], [196]. A nagy sűrűségű sóoldatok, azonban más zavaró anyagokat is fenntarthatnak [179]. A nagyobb sűrűségű polimerek lebegtetéséhez NaI- (telített oldatának sűrűsége 1,8 g/cm3) és a ZnCl2- (telített oldatának sűrűsége 1,5–1,7 g/cm3) oldatok alkalmasabbak, de hátrányuk, hogy a környezetre ártalmasok és drágábbak is, mint a NaCl [187]. A ZnCl2 további hátránya lehet, hogy a teljesen telített oldat készítéséhez sav hozzáadására lehet szükség, ami a műanyagokat károsíthatja [197]. A NaI-oldat esetében pedig figyelembe kell venni, hogy a cellulóz anyagú szűrőkkel reakcióba lép, feketére színezi azokat, ami vizuális azonosításkor hátrány [180]. A kálium-jodid, a lítium-metavolframát, a nátrium-polivolframát (SPT, oldatának maximális sűrűsége 3,1 g/cm3) kevésbé toxikusok, mint az előbbiek, viszont drágábbak azoknál [50], [189], [198]. CaCl2-oldatot is használtak sűrűségszeparációra, viszont a kétértékű Ca2+-ionok aggregátumokat képezhetnek a szerves anyaggal, ami szintén zavarja a későbbi mérést [197], [199]. Az extrakció hatékonysága növelhető ismételt extrakcióval (2-3 lépcsős extrakció), felületaktív anyag hozzáadásával vagy műszeres szeparátor alkalmazásával [172], [177], [200]. Egy újabb módszer szerint egy csepp olívaolajat tesznek a sóoldathoz, ami javítja az extrakciót, mert a mikroműanyagok összegyűlnek az olajban, és nem az üveg falához tapadnak ki [201].

Mit is iszunk?

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 850 8

A műanyagok mesterségesen előállított, szintetizált termékek, a múlt században elindított ipari gyártásuk volumene és sokfélesége rohamosan – az ezredfordulón megkétszerezett globális évi terméssel – növekszik. A műanyagtermékek mára már nélkülözhetetlenek a mindennapi életünkben, azonban természetidegen anyagok, a sokféle műanyagtermék több mint száz éve, nagyrészt hulladékként halmozódik a Földön.

A környezetben szétszóródott műanyagdarabok főleg a mechanikai erők és az UV sugárzás hatására aprózódnak, idővel mikro- (5 mm alatti) és még kisebb, nanoműanyag- (1 µm alatti) szemcsékké alakulnak. A levegőben, a vizekben és a talajokon szétszóródnak, beléegezve, lenyelve bekerülnek a táplálékláncba, és a szervezetben mindenhová behatolnak.

A könyv hat fő fejezetében bemutatjuk a mikroműanyagok fontosabb tulajdonságait, tárgyaljuk előfordulásukat különböző típusú vizkben (felszíni víz, ivóvíz – palackozott, illetve csapvíz, és nem ivóvíz – ipari vizek és szennyvíz), ismertetjük a mikro-/nanoműanyagok egészségügyi hatásait, a törvényi szabályozásukat (EU és magyar), a kimutatási lehetőségeket, az analitikai módszereket és végül a mikroszennyező- és mikroműanyag-mentes vízelőállítási technikákat különböző nyersvizek esetén.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mit-is-iszunk//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave