Berta Renáta, Adamcsik Orsolya, Galambos Ildikó, Kovács Nikoletta, Maász Gábor, Zrínyi Zita, Tombácz Etelka

Mit is iszunk?

Mikroműanyag-problémák, jelenlegi helyzet


Rövid kivonat, előzmények

A műanyagok, találó elnevezésük szerint, nem természetes, hanem mesterségesen előállított, vegyipari eljárással szintetizált anyagok. Ipari gyártásuk a múlt évszázadban a bakelit előállítással kezdődött [1]. A műanyagipar gyorsan fejlődött, megszámlálhatatlanféle műanyag terméket hozott létre, amelyek forradalmi előrelépést okoztak a kémia, a fizika, a biológia és az orvostudomány területén. A növekvő ütemben – az ezredfordulón megkétszerezett globális évi termeléssel [2] 380–400 millió tonna/év becsült mennyiségben – gyártott, sokféle műanyag termék több mint száz éve, nagyrészt hulladékként halmozódik a Földön. 2017-ben a világ összesített műanyagtermelése elérte a 8,3 milliárd tonnát. Előrejelzések szerint ez a szám várhatóan 34 milliárd tonnára emelkedik 2050-re [3]. Mára már ezek a társadalom legszélesebb körében használt anyagok. Így a műanyaghulladékok kezelése (hulladéklerakó, újrafeldolgozás, energiaforrás) világszerte óriási probléma. 2020-as adatok szerint a műanyaghulladék több mint egyharmadát az EU27+3-on belüli és kívüli újrahasznosító létesítményekbe küldték, de ~23% továbbra is hulladéklerakókba, ~40% pedig energiahasznosításra került [4]. Sok európai uniós tagországban a hulladéklerakók jelentik továbbra is az első lehetőséget. Általában a hulladéklerakók használatát tiltó országok (Svájc, Ausztria, Hollandia, Németország, Svédország, Luxemburg, Dánia, Belgium, Norvégia) magasabb újrafeldolgozási arányt érnek el [5]. Sajnos Magyarországon a műanyaghulladékoknak több mint fele a hulladéklerakókba kerül.

Mit is iszunk?

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 850 8

A műanyagok mesterségesen előállított, szintetizált termékek, a múlt században elindított ipari gyártásuk volumene és sokfélesége rohamosan – az ezredfordulón megkétszerezett globális évi terméssel – növekszik. A műanyagtermékek mára már nélkülözhetetlenek a mindennapi életünkben, azonban természetidegen anyagok, a sokféle műanyagtermék több mint száz éve, nagyrészt hulladékként halmozódik a Földön.

A környezetben szétszóródott műanyagdarabok főleg a mechanikai erők és az UV sugárzás hatására aprózódnak, idővel mikro- (5 mm alatti) és még kisebb, nanoműanyag- (1 µm alatti) szemcsékké alakulnak. A levegőben, a vizekben és a talajokon szétszóródnak, beléegezve, lenyelve bekerülnek a táplálékláncba, és a szervezetben mindenhová behatolnak.

A könyv hat fő fejezetében bemutatjuk a mikroműanyagok fontosabb tulajdonságait, tárgyaljuk előfordulásukat különböző típusú vizkben (felszíni víz, ivóvíz – palackozott, illetve csapvíz, és nem ivóvíz – ipari vizek és szennyvíz), ismertetjük a mikro-/nanoműanyagok egészségügyi hatásait, a törvényi szabályozásukat (EU és magyar), a kimutatási lehetőségeket, az analitikai módszereket és végül a mikroszennyező- és mikroműanyag-mentes vízelőállítási technikákat különböző nyersvizek esetén.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mit-is-iszunk//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave