Berta Renáta, Adamcsik Orsolya, Galambos Ildikó, Kovács Nikoletta, Maász Gábor, Zrínyi Zita, Tombácz Etelka

Mit is iszunk?

Mikroműanyag-problémák, jelenlegi helyzet


A mikroműanyagok a jelenlegi ivóvízkezelési gyakorlatban

A vízben és a szennyvíztisztító telepekben előforduló nano/mikroműanyag-részecskék aggodalomra adnak okot a kezelt víz minősége tekintetében. Kicsi méretük és változatos kémiai jellegük miatt a nano/mikroműanyag-részecskék könnyen mozoghatnak a víz- és szennyvízkezelési folyamatok során, átszűrődve különféle tisztítási szinteken. Enfrin és munkatársai összefoglaló cikkükben [188] bemutatják a jelenlegi ismereteket a víz és a szennyvíztisztító telepek nano/mikroműanyag-részecskéinek sorsáról és hatásáról. A nano/mikroműanyag képződésének és fragmentálódásának mechanizmusa, fizikai kémiai tulajdonságai és a vízben való előfordulása összefüggésben áll a nano/mikroműanyag-részecskék kölcsönhatásaival a víz és a szennyvíztisztító telep folyamataival, és áttekintik az ezen kölcsönhatások korlátozására szolgáló lehetséges megoldásokat. Ez a kritikus elemzés új stratégiákat kínál a vízben és a szennyvízben található nano/mikroműanyagok számának korlátozására, hogy a vízminőség a kívánt szabványoknak megfelelő legyen, és csökkentsék az ökoszisztémáinkat fenyegető veszélyeket.

Mit is iszunk?

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 850 8

A műanyagok mesterségesen előállított, szintetizált termékek, a múlt században elindított ipari gyártásuk volumene és sokfélesége rohamosan – az ezredfordulón megkétszerezett globális évi terméssel – növekszik. A műanyagtermékek mára már nélkülözhetetlenek a mindennapi életünkben, azonban természetidegen anyagok, a sokféle műanyagtermék több mint száz éve, nagyrészt hulladékként halmozódik a Földön.

A környezetben szétszóródott műanyagdarabok főleg a mechanikai erők és az UV sugárzás hatására aprózódnak, idővel mikro- (5 mm alatti) és még kisebb, nanoműanyag- (1 µm alatti) szemcsékké alakulnak. A levegőben, a vizekben és a talajokon szétszóródnak, beléegezve, lenyelve bekerülnek a táplálékláncba, és a szervezetben mindenhová behatolnak.

A könyv hat fő fejezetében bemutatjuk a mikroműanyagok fontosabb tulajdonságait, tárgyaljuk előfordulásukat különböző típusú vizkben (felszíni víz, ivóvíz – palackozott, illetve csapvíz, és nem ivóvíz – ipari vizek és szennyvíz), ismertetjük a mikro-/nanoműanyagok egészségügyi hatásait, a törvényi szabályozásukat (EU és magyar), a kimutatási lehetőségeket, az analitikai módszereket és végül a mikroszennyező- és mikroműanyag-mentes vízelőállítási technikákat különböző nyersvizek esetén.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mit-is-iszunk//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave