Berta Renáta, Adamcsik Orsolya, Galambos Ildikó, Kovács Nikoletta, Maász Gábor, Zrínyi Zita, Tombácz Etelka

Mit is iszunk?

Mikroműanyag-problémák, jelenlegi helyzet


Környezetileg releváns tulajdonságok

A környezeti rendszerekben (levegő, felszíni vizek, talajok) lévő mikro(nano)műanyag-részecskék viselkedését, kölcsönhatásaikat alapvetően nem a fentebb ismertetett kémiai összetételük, hanem a felületi és kolloid tulajdonságaik [39], [40] határozzák meg. Ezek a részecskék mérete, morfológiája és a felületi töltésük előjele és nagysága, valamint a felület hidrofób/hidrofil jellege által meghatározott diszpergált/aggregált/kitapadt állapota az adott közegben. A változatos összetételű és élővilágú felszíni vizekben, talajokban bármilyen részecske felülete lényegileg megváltozik az ott lévő élő és élettelen anyagokkal való kölcsönhatás révén. A természetes ásványi részecskék felületét például humuszanyagok borítják, a hidrofób jellegű mesterséges mikro(nano)műanyag-részecskéken ökokorona-képződés indul, bio-nano határfelület alakul ki.

Mit is iszunk?

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 850 8

A műanyagok mesterségesen előállított, szintetizált termékek, a múlt században elindított ipari gyártásuk volumene és sokfélesége rohamosan – az ezredfordulón megkétszerezett globális évi terméssel – növekszik. A műanyagtermékek mára már nélkülözhetetlenek a mindennapi életünkben, azonban természetidegen anyagok, a sokféle műanyagtermék több mint száz éve, nagyrészt hulladékként halmozódik a Földön.

A környezetben szétszóródott műanyagdarabok főleg a mechanikai erők és az UV sugárzás hatására aprózódnak, idővel mikro- (5 mm alatti) és még kisebb, nanoműanyag- (1 µm alatti) szemcsékké alakulnak. A levegőben, a vizekben és a talajokon szétszóródnak, beléegezve, lenyelve bekerülnek a táplálékláncba, és a szervezetben mindenhová behatolnak.

A könyv hat fő fejezetében bemutatjuk a mikroműanyagok fontosabb tulajdonságait, tárgyaljuk előfordulásukat különböző típusú vizkben (felszíni víz, ivóvíz – palackozott, illetve csapvíz, és nem ivóvíz – ipari vizek és szennyvíz), ismertetjük a mikro-/nanoműanyagok egészségügyi hatásait, a törvényi szabályozásukat (EU és magyar), a kimutatási lehetőségeket, az analitikai módszereket és végül a mikroszennyező- és mikroműanyag-mentes vízelőállítási technikákat különböző nyersvizek esetén.

Hivatkozás: https://mersz.hu/mit-is-iszunk//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave