MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Kozma Gábor

Működési rendszerkockázat az államháztartásban

Nemzetközi kitekintéssel


5 a) számú melléklet. Dél-Európa, Jugoszlávia utódállamai (1990–2019)

GDP alábontás folyó árakon amerikai dollárban (USD)
Évek (21-50):
Információs egyenértékes 2019-ben
Működési stabilitás 2019-ben
Relatív működési rendszerkockázat
Abszolút működési rendszerkockázat
Kormányzati végső fogyasztás aránya Szerkezeti mutatók és változásuk
1990
2019
x50/x21
x50/x21 30-ik gyök
K-1 (%)
K-1
g50*(K-1) (USD)
(ezer milló USD)
1990
2019
2019/1990
Ország
Vált.
21
50
2019/1990
K
SROR Ma
SOR Ma
W21
W50
mW
dmW
191
Horvátország
C
14 054 865 173
46 976 949 333
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
191
Horvátország
g
3 467 330 857
11 868 628 994
3
,4230
1
,0419
4
,19%
0
,0419
497 295 555
0
,5
24
,67%
25
,26%
1
,02
2
,41%
191
Horvátország
W
24
,67%
25
,26%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
688
Szerbia
C
36 791 632 689
43 691 151 515
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
688
Szerbia
g
7 613 111 845
8 568 337 143
1
,1255
1
,0039
0
,39%
0
,0039
33 416 515
0
,03
20
,69%
19
,61%
0
,95
-5
,23%
688
Szerbia
W
20
,69%
19
,61%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
705
Szlovénia
C
12 478 586 157
38 366 948 331
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
705
Szlovénia
g
2 972 871 802
9 969 407 481
3
,3535
1
,0412
4
,12%
0
,0412
410 739 588
0
,4
23
,82%
25
,98%
1
,09
9
,07%
705
Szlovénia
W
23
,82%
25
,98%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70
Bosznia-Hercegovina
C
9 506 379 315
19 161 460 374
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
70
Bosznia-Hercegovina
g
1 659 926 423
3 927 781 568
2
,3662
1
,0291
2
,91%
0
,0291
114 298 444
0
,1
17
,46%
20
,50%
1
,17
17
,39%
70
Bosznia-Hercegovina
W
17
,46%
20
,50%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
807
Észak-Macedónia
C
2 629 076 272
10 127 140 236
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
807
Észak-Macedónia
g
539 934 426
1 904 373 653
3
,5270
1
,0429
4
,29%
0
,0429
81 697 630
0
,1
20
,54%
18
,80%
0
,92
-8
,44%
807
Észak-Macedónia
W
20
,54%
18
,80%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
499
Montenegró
C
2 272 561 906
4 820 150 413
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
499
Montenegró
g
357 340 153
986 395 767
2
,7604
1
,0344
3
,44%
0
,0344
33 932 014
0
,03
15
,72%
20
,46%
1
,30
30
,14%
499
Montenegró
W
15
,72%
20
,46%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: SNA (2021) alapján saját szerkesztés

Működési rendszerkockázat az államháztartásban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 851 5

Meglehetősen magas elvontsági szintű tanulmányt tart kezében az Olvasó.

Olyan fogalmakkal találkozunk a műben, mint pszichológiai érték-függvény, információ vagyon, kilátás-elmélet, mentális könyvelés, disszipáció, autokatalitikus jelleg, unitárius állam…… A tudomány emberein kívül kevesen értik ezek jelentését. A szerző viselkedés-gazdaságtan és az intézményi gazdaságtan eredményeire támaszkodva, vizsgálni kívánja a címben foglalt rendszerszintű működési kockázatokat. Azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a témát ugyan elméletileg tárgyalva, azért a gyakorlat számára is hasznosítható következtetésekre jusson. Legyen továbbá a könyv hasznos segédeszköz az oktatásban is.

Mindenekelőtt el kell mondanunk, hogy nem ez a szerző első opusza e témában. Sőt, úgy látom, hogy bár nem lehetetlen, de nem is könnyű megérteni a jelen munkában foglaltakat, ha valaki az első könyvet, melyre gyakran hivatkozik a szerző, nem ismeri. (Működési kockázat és veszteség elkerülés az állampénzügyi döntésekben Akadémiai Kiadó, 2019). Azaz, a mű mintegy folytatása a korábbi monográfiának.

Enyhítendő a tudományos szint nehézségét, szerzőnk rendkívül nagy súlyt helyezett a szemléltetésre. Színes ábrák, grafikonok sokasága tarkítja a könyvet. Igen érdekesek a viszonylag friss adatokkal hozott pillanatfelvételek a világ különböző régióiról, országairól. Kis országunkra a vizsgált kérdést illetően is igen nagy szerepe van a külső hatásoknak. Ezekre kevés a ráhatásunk. De belső berendezkedésünkre lehet.

Mondanivalójából számomra a legfontosabbnak a szubszidiaritás fontosságának kiemelése tűnik:

„A működési stabilitás elméleti szintje a decentralizáció lényegesen magasabb fokát, érettebb és tagoltabb nemzetközi és nemzeti szintű döntési mechanizmusokat igényelne az állampénzügyi folyamatokban. A decentralizáció szintjének empirikusan kimutatható elmaradása – „hiánya” – az egyes nemzetállamok rendszereinek, valamint a globális állampénzügyi rendszer egészének a lehetségesnél lényegesen nagyobb mértékű sérülékenységét jelzi.”

Botos Katalin

Professzor emerita


Nem tagadom, szívesen és örömmel írtam ajánló sorokat a Működési rendszerkockázat az államháztartásban című könyvhöz. Nem csak alkotójának több mint két évtizedes, tiszteletreméltó pénzügyi ellenőri, majd kutatói, alkotói pályájának követése indít erre, hanem mert az a magam számára is sok új támpontot, rendszerezett ismeretet ad. Az újabb mű ugyanis szélesedő horizonton, nemzetközi kitekintésben folytatása annak a gondolati ívnek, amelyet a szerző a Működési kockázat és veszteségkerülés az állampénzügyi döntésekben című három éve megjelent könyvében összefoglalt. Ajánlom a könyvet mindazoknak, akik nap mint nap megpróbálják megérteni az államháztartás működésének történéseit, akik a maguk szűkebb vagy bővebb világában találkoznak azokkal a pénzügyi, s vele társadalmi kockázatokkal, amelyek áthatják életünket. A kötet külön értéke, hogy a szerző képes volt újabb művében is érzékeltetni egyéni látásmódját, egyszerre adva jól felépített elméleti hátteret és napi tapasztalatot. Kitűnik írójának a hosszú gyakorlati ismerete, s erre épülő elkötelezett kutatói igényessége. Az államháztartás működési rendszerkockázatairól összefoglaltak az olvasót gondolati társnak tekintik, s gyakran azonosulásra, néha vitára indítják. Tisztelem érte a szerzőt, hiszen napjaink világjárványok és háborúk sújtotta világában a közös gondolkodásra, az együttműködésre építő kiútkeresés különös értékké, mondhatjuk, a fennmaradás feltételévé vált. Az eligazodást segítő, jó könyv ebben mindazoknak segítség, akik többet akarnak érteni a jelenből és messzebbre látni a jövőben. Érdemes tehát kézbe venni e gondolati, szakmai tartalmában gazdag, ugyanakkor nem minden részletében könnyű olvasmányt.

Kovács Árpád

egyetemi tanár

Hivatkozás: https://mersz.hu/kozma-mukodesi-rendszerkockazat-az-allamhaztartasban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave