MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Husz Ildikó (szerk.)

Mi a család?

Tanulmányok a család fogalmáról a jelenkori Magyarországon


A családfogalmak elemzésének szempontjai

A szakjogági családfogalmak elemzésekor a következő szempontokat vizsgáljuk. Egy szakjogági normában a családfogalmak megjelenhetnek kifejezett és áttételes, direkt módon nem kodifikált formában. Elképzelhető, hogy az adott normából kirajzolódik egyfajta családkép, de az is lehetséges, hogy a család fogalmát valamilyen konkrét definíció, akár értelmező rendelkezés formájában tartalmazza a jogszabály. Egyrészt vizsgálat tárgyát képezi, hogy az adott szakjogági norma tartalmaz-e olyan rendelkezést, ami a család fogalmát definiálja, másrészt pedig, ha van ilyen meghatározás, akkor kérdést vet fel, hogy az adott családfogalom részleges vagy teljes körű meghatározását adja-e a családnak az adott norma alkalmazási körében. A részleges családfogalmak olyan meghatározást alkalmaznak, melyek leírják a családi kapcsolatok egy jellemző körét, de nem határozzák meg a családi kapcsolat külső határait. Megragadnak bizonyos elemeket a családból – például foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy kik a hozzátartozók –, de nem céljuk a család és az egyéb, a magánélet területére tartozó kapcsolatok kizárólagos elkülönítése egymástól. A teljes családfogalmak ehhez képest a család határait lezárva a családnak egy olyan meghatározását adják, amely alapján egyértelműen meghatározható, hogy kik azok, akik nem tartoznak a családba.

Mi a család?

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2022

ISBN: 978 963 454 872 0

A mindennapokban minket körülvevő, a család képzetének előhívására szolgáló képeken, plakátokon, piktogramokon legtöbbször anyát és apát látunk egy vagy több gyerekkel. A vizuális reprezentációk az úgynevezett „nukleáris család” ideáját jelenítik meg, egy olyan életközösségét, amelyre a hétköznapi szóhasználatban gyakran utalunk „A CSALÁD”-ként.

De vajon valóban csak ezt az életközösséget tekinthetjük családnak? A házasság, az intimitás, a szülőség, az ezekre vonatkozó jogok és kötelességek rendszere terén olyan forradalmi változásoknak voltunk és vagyunk jelenleg is tanúi, amelyek újragondolásra késztetnek a család fogalmával kapcsolatban. A mai társadalmakban egyre kevésbé gondolhatunk arra úgy, mint férj-feleség-gyerek hármasára, hiszen sokféle más életközösséggel is találkozunk, amelyek szintén igénylik a családként való elismerést.

Ebben a könyvben annak bemutatására vállalkozunk, hogy milyen különböző elképzelések léteznek a mai Magyarországon arról, hogy mi is a család. A lehetséges megközelítések közül egyaránt foglalkozunk a lakosság családfogalmaival és a családi élet működésére ható intézmények manifeszt vagy látens család-definícióival, rámutatva a különbségekből eredő lehetséges ütközésekre is. A kötet szerzői többféle diszciplínát képviselnek, van köztük szociológus, antropológus, nyelvész és jogász is, ami lehetővé teszi a téma több szempontból történő bemutatását.

Hivatkozás: https://mersz.hu/husz-mi-a-csalad//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave