Jelen Tibor, Nagy-Borsy Viktor

Stratégia és üzleti tervezés


A növekedési stratégiai irányok fő jellemzői

Ahogyan az eddig leírtak alapján is látható, az Ansoff által azonosított stratégiai irányok hátterében más-más hajtóerők állnak, eltérő külső és belső feltételek szerepelnek. Mindezen szempontokat és jellemzőket a 2. táblázatban rendszereztük.A táblázat alapján a külső piaci feltételeket tekintve kijelenthető, hogy a piaci térhódítás stratégiája esetében fontos külső feltétel a meglévő piac érettsége és az aktuális fogyasztói bázis magas ellátottsága. Fontos külső környezeti feltételként azonosítható az iparági vertikum egyes elemei közötti információs aszimmetria, az adminisztratív költségeket meghaladó tranzakciós költségek megléte, valamint a piaci partnerek opportunista magatartásának betudható bizonytalanság. Azon iparágakban tevékenykedő vállalatok számára javasolható termékfejlesztési stratégia,melyekre a gyakori, megismerhető vagy terelhető fogyasztói igényváltozások, divathatások, gyors technológiai változások és a kereslet magas növekedési üteme jellemező. Mind a piacfejlesztés, mind pedig a diverzifikációs stratégia esetében fontos külső tényező a meglévő piac, illetve ágazat hanyatlása, az új, nem telített piacok megléte, megközelíthetősége. A piaci térhódítás, a termékfejlesztés és a kapcsolódó diverzifikáció esetében a vállalat nagy valószínűséggel számíthat meglévő erőforrásai és képességei kiaknázására, kiterjeszthetőségére; a nem kapcsolódó diverzifikáció esetében a meglévő tevékenységekkel, folyamatokkal „rokonságot nem mutató” új területek esetében a többi stratégiához képest jóval nagyobb szükség van

Stratégia és üzleti tervezés

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 924 6

A könyv a tervezés és a stratégia alapvető elméleti és gyakorlati megközelítéseivel foglalkozik, hangsúlyosan bemutatva az üzleti tervezés tartalmi elemeit. Ennek megfelelően a könyv egyik fő fejezetében a stratégiaalkotás folyamatából a stratégia mint fogalom kerül értelmezésre, továbbá a tervezéselméleti alapok kerülnek ismertetésre. A könyv első részében hangsúlyosan jelennek meg a vállalati és az üzleti stratégia alapvető elméleti megközelítései, ezen belül a vállalati stratégiát tekintve a könyv elsősorban a növekedés irányaival és eszközeivel foglalkozik. A másik fő fejezetben az üzleti és projekttervezés folyamatának és tartalmának a bemutatására kerül sor, az üzleti terv, mint stratégiát meghatározó és alátámasztó dokumentum részeinek és elemeinek az ismertetésével. A könyv az elméleti megközelítések és modellek bemutatásán túl gyakorlati szempontok és ismeretek bemutatásával kíván hozzájárulni a témakör szakirodalmához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/jelen-nagy-borsy-strategia-es-uzleti-tervezes//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave