Miskolczi Márk (szerk.)

Változó perspektívák napjaink turizmusában


Esettanulmány a szakirodalomban alkalmazott élménymodellek alkalmazására a hazai fesztiválturizmusban

A 2. fejezetben bemutatott esettanulmány kérdőíves megkérdezéséből a jelen fejezetben az élménydimenziókra vonatkozó kérdések eredményeit mutatjuk be (az eredmények közül csak a 2018-as, valamint 2019-es évi adatokra fókuszálva). Az utazás közben fázisra és az utazást követő szakaszra fókuszálunk, követve Aho (2001) szemléletét. Az elemzésben a zenei fesztiválok és a turisztikai utak esetében is a Pine és Gilmore (1998) által megalkotott 4E-modellre épülő 5E-modellt (Semrad–Rivera, 2018) használjuk fel és adaptáljuk. Minden esetben szemantikus skálát használtunk, amelynek értéke 1 és 7 közé eshetett. A 2.3. fejezetben is említett nemzetközileg is ismert fesztiválok esetében, valamint a hagyományos turisztikai utak és a fesztiválok látogatásának összehasonlításában leíró statisztikai eszközöket használunk, valamint azt is vizsgáljuk, hogy az egyes fesztiválokkal való elégedettséghez milyen módon járulhatnak hozzá az adott élménydimenziók.

Változó perspektívák napjaink turizmusában

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 973 4

A turizmus kihívásokkal teli időszakot tudhat maga mögött, ami a fogyasztási mintázatokban is alapvető változásokat eredményezett. Napjainkban egyre több konvergens, vagy éppen egymással ellentétben álló társadalmi és technológiai jelenség formálja az utazói döntéseket. A tanulmánykötet célja, hogy ezekre az anomáliákra felhívja a figyelmet, illetve a jelenségekhez kapcsolódó, korábban kevéssé tárgyalt turisztikai termékekről átfogó képet adjon. A tanulmánykötet három témakör szerint (Élményintenzív termékek a turizmusban, Kiszakadás a hagyományos élménykínálatból, Technológia-vezérelt trendek a turizmusban) szekciókra tagolódik, ezzel az egymástól témakörben és felépítésben is merőben eltérő tanulmányokat is keretbe foglalva. A kötet fejezeteiben megismerkedhetünk a fesztiválturizmus által nyújtott élmények új dimenzióival, alternatív idegenvezetési módszerekkel és programokkal, az archeoturizmus és horgászturizmus feltörekvő szerepével, a digitális turizmusmarketing útvesztőivel és követendő irányaival, valamint a turizmusinnováció intézményesített formáival. A tanulmányok erős elméleti megalapozása, valamint a fejezetek végén található kulcsfogalmak és összefoglaló kérdések révén a kötet a társadalomtudományi képzések alap-, mester- és posztgraduális szintjein is hasznos segítség lehet a turizmust mélyebben megismerni kívánó hallgatók számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/miskolczi-valtozo-perspektivak-napjaink-turizmusaban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave