Miskolczi Márk (szerk.)

Változó perspektívák napjaink turizmusában


Római kori régészeti parkok

A Kárpát-medencében az első állami szerveződésű struktúra a Római Birodalom terjeszkedése következtében jelent meg (Csüllög, 2010). A rómaiak az i. e. 1. századtól kezdődően területfoglalással felügyeletük alá vonták a medence jelentős területét. Így az i. sz. 1. évezred első harmadában a Duna, illetve a Száva menti területek, valamint az egész dunántúli régió a birodalom egyik tartományává nőtte ki magát (Pannonia provincia). A közigazgatási, gazdasági és katonai települések elsősorban a birodalmi utak mentén, illetve azok találkozásánál alakultak ki. Hazánk mai területén meghatározó római település volt például Aquincum (mai Óbuda területe), Brigetio (Szőny), Gorsium (Tác), Savaria (Szombathely), Scarbantia (Sopron) és Sopianae (Pécs). A provincia elhelyezkedéséből adódóan elsősorban katonai célokat szolgált, így kiemelt szerepük volt a birodalmon kívüli törzsek, az ún. barbárok támadásait visszaverő, határmenti katonai táborokban állomásozó légióknak. A kereszténység elterjedésével, illetve elfogadottá válásával az i. sz. 4. században már jelentősen megrendült a bizalom nemcsak a római vallásban, hanem a fennálló társadalmi rendben is. A társadalmi, gazdasági, katonai és politikai instabilitás miatt a birodalom nem volt képes többé ellenállni a barbárok támadásainak. A birodalom nyugati fele i. sz. 476-ban elesett, míg a keleti fele Konstantinápoly központtal Bizánci Birodalomként élt tovább, egészen 1453-ig, a főváros oszmán ostromáig. A Római Birodalom bukása utáni századokban a Kárpát-medencében folytatódott a különböző törzsek (például szarmaták, hunok, gepidák, longobárdok, avarok) közötti küzdelem a területszerzésért.

Változó perspektívák napjaink turizmusában

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 973 4

A turizmus kihívásokkal teli időszakot tudhat maga mögött, ami a fogyasztási mintázatokban is alapvető változásokat eredményezett. Napjainkban egyre több konvergens, vagy éppen egymással ellentétben álló társadalmi és technológiai jelenség formálja az utazói döntéseket. A tanulmánykötet célja, hogy ezekre az anomáliákra felhívja a figyelmet, illetve a jelenségekhez kapcsolódó, korábban kevéssé tárgyalt turisztikai termékekről átfogó képet adjon. A tanulmánykötet három témakör szerint (Élményintenzív termékek a turizmusban, Kiszakadás a hagyományos élménykínálatból, Technológia-vezérelt trendek a turizmusban) szekciókra tagolódik, ezzel az egymástól témakörben és felépítésben is merőben eltérő tanulmányokat is keretbe foglalva. A kötet fejezeteiben megismerkedhetünk a fesztiválturizmus által nyújtott élmények új dimenzióival, alternatív idegenvezetési módszerekkel és programokkal, az archeoturizmus és horgászturizmus feltörekvő szerepével, a digitális turizmusmarketing útvesztőivel és követendő irányaival, valamint a turizmusinnováció intézményesített formáival. A tanulmányok erős elméleti megalapozása, valamint a fejezetek végén található kulcsfogalmak és összefoglaló kérdések révén a kötet a társadalomtudományi képzések alap-, mester- és posztgraduális szintjein is hasznos segítség lehet a turizmust mélyebben megismerni kívánó hallgatók számára.

Hivatkozás: https://mersz.hu/miskolczi-valtozo-perspektivak-napjaink-turizmusaban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave