Győrffy Dóra, Benczes István, Rosta Miklós (szerk.)

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tanulmányok Csaba László 70. születésnapja alkalmából


Eredmények

Az elsődleges rés és a strukturális rés általános tapasztalata, hogy a vizsgált országok 2016-ra vagy 2017-re kiheverték a 2010-es dél-európai adósságválság fiskális fenntarthatóságot romboló hatását, kivéve Görögországot, amely csak 2019-re lépett ki az indikátorok negatív tartományából. Így tehát kijelenthető, hogy a 2020 és 2022 közötti polikrízis időszaka a fenntartható államháztartás állapotában ütötte meg a nemzetgazdaságokat. A Covid-19 okozta lezárások jövedelemkiesését minden ország bőkezűen kompenzálta különböző eszközökkel. Ez meg is mutatkozik az elsődleges és a strukturális résen, amelyek Írország és Luxemburg kivételével mind negatívba váltottak, vagyis a költségvetés hosszú távú finanszírozhatatlanságát jelezték az adott körülmények és deficit mellett. Meglepetést okoz azonban 2021 és 2022, amikor minden ország indikátora újra pozitív. Ez arra utal, hogy az államháztartás ismét fenntarthatóvá vált mindenütt, pedig 2021-ben még a lezárások okozta jövedelemkiesés kompenzációját kellett finanszírozni, míg 2022-ben az orosz–ukrán háború miatti energiaár-emelkedést kellett a költségvetésből ellentételezni. Az 5.1. ábra és 5.2. ábra az elsődleges réssel és a strukturális réssel szemlélteti, hogy csupán a 2020-as év görbéje került a negatív tartományba (a nulla szintet kihangsúlyozó, vastag, szürke körön belülre), míg a megelőző és a következő években a pozitív tartományban voltak a görbék, vagyis az országok költségvetése fenntartható volt.

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 988 8

Csaba László a magyar tudományos élet meghatározó alakja 2024 márciusában tölti be 70. életévét. Tiszteletére barátai, tanítványai és kollégái ezzel az átfogó kötettel köszöntik az ünnepeltet. A kötetben megjelenő tanulmányok Csaba László igen sokoldalú életművének legfontosabb témaköreiben születtek. Az első rész a közgazdaságtudomány és a gazdaságpolitika elméleti és módszertani kérdéseivel foglalkozik, a második az Európai Unió gazdaságtanával, míg a harmadikban megjelenő tanulmányok Közép-Kelet-Európa politikai gazdaságtani kérdéseit vizsgálják. A kötet összesen 20 fejezetből áll.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gyorffy-benczes-rosta-kozgazdasagtan-es-gazdasagpolitika-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave