Győrffy Dóra, Benczes István, Rosta Miklós (szerk.)

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tanulmányok Csaba László 70. születésnapja alkalmából


Bevezetés

A 2021-ben, életének 94. évében elhunyt Kornai János életművének legjelentősebb és vélhetően legmaradandóbb eleme az Anti-equilibriumban bemutatott hiánygazdaság-elmélet, az a mainstreammel szemben álló felismerés, hogy a modern gazdaságok soha nincsenek egyensúlyban.1 Az áruk és szolgáltatások piacain az aggregált kereslet mindig vagy szignifikánsan nagyobb, vagy szignifikánsan kisebb, mint az aggregált kínálat.2 A gazdaságnak tehát kétféle állapota lehetséges: többletgazdaság vagy hiánygazdaság. A továbbiakban ezt a sajátosságot nevezzük dichotómiának (kettősségnek). Kornai felfogását és a mögöttes elméletet kezdettől fogva éles kritika fogadta. Sokan – először csehszlovák és lengyel szerzők, így például a Václav Klaus–Dušan Tříska szerzőpáros vagy Stanisłav Gomułka (Gomułka 1985) és Leszek Balcerowicz – azzal vetették el Kornai gondolatait, hogy valójában nincs semmiféle kettősség. A modern korban csak jól működő (értsd: normális) piacgazdaságok, illetve rosszul működő piacgazdaságok léteznek. Az úgynevezett szocialista gazdaságok valójában elfuserált piacgazdaságok, ahol végső soron csak egy probléma van: az állam manipulálja az árrendszert. Egy rosszul működő piacgazdaságban nincs semmi érdekes látnivaló, tessék továbbmenni. Tudni lehet, hogy mi a bajok forrása, és miként kell orvosolni azokat.3 Ezt a kérdéskört vizsgálja jelen tanulmány első része.

Közgazdaságtan és gazdaságpolitika

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2023

ISBN: 978 963 454 988 8

Csaba László a magyar tudományos élet meghatározó alakja 2024 márciusában tölti be 70. életévét. Tiszteletére barátai, tanítványai és kollégái ezzel az átfogó kötettel köszöntik az ünnepeltet. A kötetben megjelenő tanulmányok Csaba László igen sokoldalú életművének legfontosabb témaköreiben születtek. Az első rész a közgazdaságtudomány és a gazdaságpolitika elméleti és módszertani kérdéseivel foglalkozik, a második az Európai Unió gazdaságtanával, míg a harmadikban megjelenő tanulmányok Közép-Kelet-Európa politikai gazdaságtani kérdéseit vizsgálják. A kötet összesen 20 fejezetből áll.

Hivatkozás: https://mersz.hu/gyorffy-benczes-rosta-kozgazdasagtan-es-gazdasagpolitika-1//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave