Porkoláb Imre

Az aszimmetrikus hadviselés adaptációja

A tradicionális és irreguláris hadikultúrák összecsapásainak vizsgálata


Az irreguláris hadviselés fejlődése az ókortól a közelmúltig

A katonai teoretikusok már Szun-ce óta foglalkoznak azzal, hogy megkülönböztessék a hadviselés két fő irányát, vagyis az ellenség fizikai elpusztításának, illetve annak pszichikai megtörésének módszerére alapozó küzdelmeket. A tradicionális katonai gondolkodásban a fizikai pusztítás a domináns, amely során kinetikus támadásokkal igyekeznek pusztítani a szemben álló felet. Clausewitz is utalt például arra, hogy az ellenség harcképtelenné tétele (Wehrlos) a legfontosabb, és ez a fizikai létesítmények pusztításával érhető el. Clausewitz ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a harci kedv megtörése is egy lehetséges módszer. Ez leginkább úgy érhető el, hogy az ellenséget olyan kihívás elé állítjuk, amelynek megoldása túl sokba kerülne neki, esetleg olyan hosszúra nyújtjuk az adott konfliktust, hogy azt már ne tudja anyagilag felvállalni. Douhet indirekt hadviselés elmélete is felismerte az ellenfél pszichikai megtörésének fontosságát, ugyanakkor elsődleges módszerként a hátország bombázását és az infrastrukturális létesítmények légi csapásokkal történő megsemmisítését javasolta. Napjainkban azonban nyilvánvaló, hogy aszimmetrikus küzdelmekben az akarat megtörése a háború elsődleges célja, hiszen a nem állami szereplők anyagi-fizikai ereje nem teszi lehetővé e frontális csapásokat.

Az aszimmetrikus hadviselés adaptációja

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 966 6

Jelen kötet fő kutatási kérdése: miként befolyásolják a sikeres irreguláris vagy integrált hadviselést az olyan tényezők, mint a biztonságpolitikai környezet változása, a háború természetében bekövetkezett változások, továbbá a szemben álló felek hadviselési elveinek és stratégiájának fejlődése. A műben a szerző a hatékony és sikeres irreguláris hadviselés okait és történelmi összefüggéseit vizsgálja, továbbá javaslatokat tesz a klasszikus irreguláris, valamint az integrált hadviselés elleni stratégia megalkotására, illetve az államhatalom által foganatosítandó válaszlépésekre, kiemelten azok katonai összetevőjére. A teoretikus vizsgálódásokat szerzői esettanulmányok teszik teljessé, amelyek segítenek az elméleti ismereteket, tételeket kézzelfoghatóvá tenni. Az első esettanulmány a gerilla-hadviselés klasszikus formáját, a maoista módszert mutatja be. A második a kortárs orosz integrált hadviselési formát szemlélteti. A harmadik esettanulmányban a szerző a Fülöp-szigeteki aszimmetrikus háború történetének elemzésével az egyik leghosszabb irreguláris hadviselés ellen folytatott küzdelmet tekinti át. A mű felhasználható mind az oktatásban a stratégiaelméletek megalkotásakor, mind a gyakorlatban a jövőben bekövetkező aszimmetrikus kihívások során az államhatalom válaszreakcióinak megfogalmazásakor.

Hivatkozás: https://mersz.hu/porkolab-az-aszimmetrikus-hadviseles-adaptacioja//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave