Cseke Ákos

A középkor és az esztétika


„Vulnerata caritatis ego sum”

A szerelem és a szépség általi elveszettséget, elragadtatást, száműzetést és világidegenséget a platonikus hagyomány – többek között – a szárny metaforájával fejezte ki: „Most aztán forr és hullámzik az egész lélek. Amilyen viszketést és bizsergést éreznek foghúsuk táján azok, akiknek épp jön a foguk, olyan állapotot él át a lélek is, amelyiknek nőni kezd a szárnya. Forr és gerjedezik, s mintha csiklandoznák, amikor szárnya nő.”747 Ez a kép, csakúgy, mint például a szellemi értelemben vett „részegség” vagy „őrültség” képe tökéletesen megfelelt a „test börtönéből” való menekülésnek, mely az erotikus vágy alapja és mozgatórugója, és mely mintegy „kirajzolja” az embert a földi világból. Az Énekek énekére épülő keresztény hagyomány – többek között – a megsebzettség képének segítségével fejezte ki ugyanezt: „megsebezted a szívemet” (vulnerasti cor meum, Én 4,9), „megsebezte lelkemet a szeretet” (vulnerata caritatis ego sum, Én 5,8).748


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 132 5

A középkori esztétikának szentelt tanulmányok a 19. század második felétől fogva egyre nagyobb helyet foglalnak el az esztétikatörténeti kutatásokban, magyarul azonban még soha nem jelent meg egy kifejezetten ennek a kérdésnek szentelt összefoglaló munka. Cseke Ákos könyve ebben a tekintetben hiánypótló mű. A középkor és az esztétika ugyanakkor nem pusztán az ebben a témában született külföldi szakirodalom ismertetésére vállalkozik, hanem a szakirodalom közmegegyezésen alapuló belátásainak újragondolását is elvégzi. A könyv többek között a következő kérdésekre keresi a választ: Milyen szerepet tölt be a művészet és a szépség a középkori gondolkodásban? Mennyiben módosítja - vagy inkább ássa alá - a középkori szerzők tanulmányozása a modern esztétikai tapasztalatot? Mit jelent a szépséget észlelni a világban és önmagamban? Létezik-e érzékfeletti szépség? És vajon szép-e a szerelmes, széppé tesz-e a szeretet, a szerelem világa? A könyv többek között Tertullianus, Ágoston, Eriugena, Clairvaux-i Bernát, Bonaventura, Aquinói Tamás, Eckhart mester és Dante egy-egy szövegét elemzi és mutatja be az esztétika történeti vizsgálatának szempontjából.

Hivatkozás: https://mersz.hu/cseke-a-kozepkor-es-az-esztetika//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave