Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


Jogesetek a Btk. 160–248. §-ához

1. Csordás Vajk figyelmét felkeltették az Egyesült Államokban, Norvégiában és Németországban végrehajtott úgynevezett iskolai mészárlások, és elhatározta, hogy legkésőbb 2008 júniusára hasonló bűncselekményt fog elkövetni saját egyetemén. Ezen tervének Célbalövés című versében adott hangot, melyet 2008. június 3-án internetes blogján közzé is tett. A végrehajtáshoz szükséges lőfegyver megszerzése érdekében belépett egy lövészegyesületbe, rendszeresen járt lőgyakorlatokra, végül a fegyvertartási engedély megszerzése után nyomban vásárolt egy 9 mm kaliberű sport maroklőfegyvert lőszerekkel együtt. 2009. október 4-én feltöltötte blogjára a Magyarázat a Nagy Tetthez című írását, amelyben megemlékezett az iskolai mészárlások elkövetőiről, róluk rajongással beszélt, és kifejtette, hogy már a győzelem kapujában áll.

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave