Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


Bevezetés

Hazánkban az egyetemi oktatás során mindinkább előtérbe kerül a gyakorlatorientált képzés, az a cél, hogy a BA szakos hallgatók a képzettségüknek megfelelő munkaterületeken elhelyezkedve minél gyorsabban és eredményesebben tudjanak bekapcsolódni a munkavégzésbe, és minél hamarabb váljanak döntéshozó szereplőkké. Ez az elvárás megjelent az NKE Rendészettudományi Karán folyó oktatásban is, ezért a képzési programok megújultak, modernizálódtak. A Bűnügyi Tudományok Intézetének Büntetőjogi Tanszéke új kötelező és szabadon választott tantárgyakat hirdetett meg, amelyeknek a célja e gyakorlatorientált képzés megvalósítása. Tekintettel arra, hogy a büntetőeljárás első szakaszában is kiemelten fontos jogalkalmazói feladatok ellátására kerül sor, így elengedhetetlenül szükséges, hogy az egyetemi képzés során a hallgatók ne csak az elméleti alapokkal ismerkedjenek meg, hanem az elméleti tudás gyakorlatban való hasznosításának képességét és készségét is elsajátítsák. Ennek pedig meghatározó részét képezi a bűncselekmények minősítése, amelynek alapját a büntetőjog elméleti tudása mellett a büntető ítélkezés gyakorlatának megismerése, az annak követelményeivel való találkozás biztosítja.

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave