Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


A jogalkalmazás sajátosságai a büntetőjogban

A büntetőjogban a jogalkalmazási tevékenységet anyagi jogi értelemben a büntetőjogi norma megsértése váltja ki, tehát annak az emberi cselekménynek – bűncselekménynek – az elkövetése, amelyet a Btk. tilalmaz, vagy amely kötelezettség elmulasztásához büntetőjogi szankciót helyez kilátásba. Azonban ez még nem elegendő a jogérvényesítés megkezdéséhez, ugyanis a bűncselekmény elkövetéséről az eljárásra jogosult szervek tudomásszerzése is szükséges. Ez történhet feljelentés vagy hatósági észlelés formájában. Megjegyzendő, hogy a Btk.-ban vannak olyan bűncselekmények, amelyek elkövetése esetén csak az arra feljogosított személyek, illetve szervek kifejezett nyilatkozata esetén indítható meg a büntetőeljárás (magánindítványos bűncselekmények, kizárólagos feljelentési jog gyakorlásához kötött bűncselekmények), ennek hiánya esetén a büntetőeljárás nem kezdhető meg, illetve a már megkezdett büntetőeljárást meg kell szüntetni.

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave