Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


A jogkövetkezmények megállapítása

A büntetőeljárás során több esetben is sor kerülhet jogkövetkezmények megállapítására, tekintettel arra, hogy a büntetőjogi jogkövetkezmények közül a nyomozási szakasz lezárásával intézkedés alkalmazására nyílik lehetőség, amennyiben az ügyész például feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmaz, és ennek időtartamára a terhelt pártfogó felügyeletét rendeli el. Büntetőjogi büntetés kiszabására azonban kizárólag a bíróság jogosult, és csak abban az esetben, ha az ítéletében megállapítja a vádlott büntetőjogi felelősségét az adott bűncselekményben. A büntetőjogi büntetés kiszabásának jogi alapját a cselekmény jogi minősítése képezi. A büntetés kiszabása során a bíróság a Btk. által megfogalmazott szabályok keretein belül, a megállapított tényállásban foglaltak értékelésével és a vádlott személyének, személyi és vagyoni helyzetének figyelembevételével hozza meg a határozatát.

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave