Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


A tényállás megállapítása és jogi minősítésének problémája a büntetőeljárás nyomozási szakaszában

A büntetőjogi jogalkalmazás sajátosságairól szólva már kifejtésre került, hogy a büntetőeljárás első szakaszában, a nyomozási szakban elsősorban abban a kérdésben kell döntést hozni, hogy történt-e bűncselekmény, ha igen, akkor ki az elkövető, továbbá fel kell kutatni, és biztosítani kell azokat a bizonyítási eszközöket, amelyek a történeti tényállásban megállapított tények igazolására alkalmasak. E tevékenység során – a jogalkalmazás korábban kifejtett mozzanatait figyelembe véve – az első lépés a hatóság tudomására jutott információk alapján a lehetséges minősítés körébe vonható bűncselekmények törvényi tényállásainak kiválasztása. A törvényi tényállások elemzése, értelmezése során határozhatók meg azok a releváns tények, amelyek a tényállás felderítésének irányát és a cselekmény helyes jogi minősítését megalapozzák.

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave