Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


A cselekmény jogi minősítésének alappontja, a törvényi tényállás és a történeti tényállás összevetése

Ahogyan az már az előző fejezetekből is kiderült, a nyomozás során a nyomozó hatóság, az ügyészség jogalkalmazói tevékenységének legfontosabb alapkérdése, hogy a megállapított történeti tényállás alapján az elkövető milyen bűncselekményt valósított meg. A cselekmény büntetőjogi minősítése fogja a vádirat alapját képezni, amellyel megindul a büntetőeljárás második része, a bírósági eljárás.

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave