Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


A bűncselekményi egység és a bűnhalmazat

A Btk. a bűnhalmazat fogalmát a 6. § (1) bekezdésében határozza meg, amely szerint bűnhalmazat az, ha az elkövető egy vagy több cselekménye több bűncselekményt valósít meg, és azokat egy eljárásban bírálják el. E látszólag egyszerű törvényi meghatározás értelmezése és a gyakorlatban való alkalmazása igen nehéz feladat elé állította és állítja ma is mind a jogtudományt, mind pedig a jogalkalmazókat. A bűncselekményi egység, többség, a valódi és látszólagos halmazatok kérdésében való döntés a büntető jogalkalmazásban mindennapos jelenség, a halmazatokkal kapcsolatos problémák már a büntetőeljárás legelső szintjén, a nyomozás során felmerülnek.

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave