Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


A látszólagos halmazat

A látszólagos halmazat problémája tulajdonképpen a jogalkalmazói gyakorlatban merül fel, a megállapított tényállás jogi minősítése során, amikor annak a kérdésnek az eldöntésére kerül sor, hogy vajon az elkövető által megvalósított törvényi tényállások egymással bűnhalmazatban áll(hat)nak-e, vagy sem. A látszólagos halmazat – ahogyan az elnevezéséből is kitűnik – tulajdonképpen nem halmazat, csupán annak látszik, mert az elkövető egy vagy több cselekménye több törvényi tényállásba is beleillik, azonban mégsem értékelhető több bűncselekményként, így egy bűncselekmény megállapításának van helye vele szemben.

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave