Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


A gazdasági büntetőjogi normák csoportosítása

Az elmúlt évtizedekben a gazdasági büntetőjog fogalmának tisztázása mellett a témával foglalkozók számára a másik fontos kihívást a gazdasági büntetőjog tárgykörébe tartozó bűncselekmények csoportosítása jelentette. Akár kriminológiai, akár büntetőjogi megközelítésből vizsgálták a problémát, szinte mindenki egyetértett abban, hogy a tárgykörbe tartozó bűncselekmények köre túlmutat a Btk. gazdasági bűncselekményeket meghatározó fejezetén. A szakirodalomban az elmúlt évtizedekben elterjedt az a nézet, amely különbséget tett gazdasági bűncselekmények és gazdálkodással összefüggő bűncselekmények között. Az előbbibe az 1961. évi V. tv. XIII. fejezetében, majd az 1978. évi IV. tv. XVII. fejezetében meghatározott bűncselekmények tartoztak, az utóbbiak közé a társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett egyes vagyon elleni bűncselekményeket, mint a hűtlen kezelést, a hanyag kezelést, a sikkasztást, a csalást sorolták, de egyes szerzők felvetették a környezetkárosítás, a vásárlók megkárosítása vagy éppen a visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel tényállásának a gazdálkodással összefüggő bűncselekmények körébe vonását is.

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave