Polt Péter, Pallagi Anikó, Schubauer László

Büntetőjog a gyakorlatban


Zárógondolatok

A gazdasági büntetőjog területe a büntetőjog tudományán belül a leginkább fejlődő terület, ahol az elmúlt évtizedekben több jelentős változás történt, mint a büntetőjog-tudomány egyéb területein együttvéve: a jogi személyek büntetőjogi felelősségének lépésről lépésre történő kialakulása, a vezető tisztségviselők felelősségi formáinak megteremtése, a korrupció, a pénzmosás, a piaci manipulációk elleni büntetőjogi fellépés egységesítése érdekében elfogadott nemzetközi jogi dokumentumok és az ezekkel együtt megjelenő új bűncselekményi tényállások, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Ennek a fejlődésnek a motorja az az igény, hogy az országhatárokon átívelő gazdasági folyamatok kísérőjelenségeként megjelenő – e folyamatokhoz kapcsolódó – nemzetközi szintre lépő bűnözés ellen megfelelő hatékonyságú eszközrendszer álljon rendelkezésre. Ez az igény különösen erős az Európai Unióban, ahol az integrációs folyamatok előrehaladásával együtt érezhetően növekszik az integráció által teremtett lehetőségeket kihasználó bűnözés is. A bűnözés változásai a jogalkalmazó szerveket is komoly kihívás elé állítják, eddig ismeretlen módokon megvalósított új bűncselekmények miatti eljárásokban kell az új jogi eszközöket alkalmazni, gyakran országhatárokon átnyúló eljárások keretében. Ez mindenképpen alapos tárgyi tudást és friss szemléletet igényel a jogalkalmazó szervek tagjaitól, és természetes, hogy az e feladatra való felkészítést már az egyetem padjaiban, a majdani jogalkalmazók oktatása során kell elkezdeni.

Büntetőjog a gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó – Ludovika Egyetemi Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 454 965 9

Az NKE RTK által folytatott bűnügyi és rendészeti képzésben a büntetőjog hagyományos elméleti súlypontú oktatásán túl újabb, gyakorlati tárgyak bevezetésére került sor, amelyhez ez a könyv nagyszerű alapot ad, így az oktatásban való alkalmazása mindenképpen indokolt. Az I. rész az elmúlt öt év ítélkezési gyakorlatán alapuló jogeseteket tartalmazza, míg a II. rész a büntetőjog dogmatikai alapját képező általános törvényi tényállás elemeinek felismeréséhez és a bűncselekmények minősítéséhez határoz meg alapvető szempontokat, illetve a címével összhangban bővebben magyarázza a bűncselekményi egység és a bűnhalmazatok elméleti rendszerét, gyakorlati felismerését. A III. rész pedig egy speciális terület, a gazdasági bűncselekmények értelmezéséhez és gyakorlati alkalmazásához tartalmaz útmutatást, a jelenkori elméleti és gyakorlati problémák összegyűjtésén, elemzésén alapszik.

Hivatkozás: https://mersz.hu/polt-pallagi-schubauer-buntetojog-a-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave