Bencsik Andrea

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Az üzleti stratégiától a mesterséges intelligenciáig


Az innovációs potenciál minősítése

Az innovációs potenciál mérésére kidolgozott elméleti modell alapja egy nemzetközileg elfogadott modell, az IMP3rove™, amely benchmark módszer alapján született. A világ egyik legelismertebb tanácsadó cége, az A. T. Kearny és a német technológiai fejlesztések fellegvára, a Fraunhofer Intézet dolgozta ki az Európai Unió támogatásával (Engel et al., 2010). 2007 óta ez a benchmarking módszer az európai standard a kis- és középvállalkozások innovációs potenciáljának objektív mérésére. A modell tanácsadást és fejlesztési lehetőségekre vonatkozó javaslatokat tartalmaz, de nem rendelkezik azokkal a sajátosságokkal, amelyek lehetővé tennének egy többtényezős összehasonlításon alapuló előrejelzést (a mai kor igényeinek megfelelően a mesterséges intelligencia segítségével), támogatva ezzel a valóban sikert jelentő innovációs működést, és megóvva a szervezeteket a kudarctól és a felesleges kiadásoktól. A modell a következő logika szerint épül fel (lásd 31. ábra).

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 664 018 7

A könyv a 2015-ben megjelent A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban kiegészített és frissített változata. Túllép a tudásmenedzsment alapjain és azok részletes tárgyalása helyett holisztikus képet ad arról, hogy a – számos szervezet által már felismert és szükségesnek ítélt – lépéseket milyen összefüggések figyelembevételével érdemes megtervezni és megvalósítani.

A témakör rövid felvezetését követően a stratégia mint a változást indító vezetői döntés mikéntjét vázolja, és a változásra való felkészülés további elemeit veszi sorra. A feltételek között kiemelt jelentőségű a bizalomra és etikus viselkedésre épülő szervezeti kultúra megteremtése. Ezek megteremtése utána a szervezet további folyamataival történő integrálás lehetőségét tárgyalja. Az egyes fejezetek nemcsak leíró módon foglalkoznak a rendszerépítés során megteendő lépések bemutatásával, hanem minden esetben a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati kutatási eredmények teszik azokat kézzelfogható valósággá.

A szerző a tudásmenedzsment egy lehetséges jövőképét is az olvasók elé tárja, hangsúlyozva a mesterséges intelligencia térnyerésének következményeit és a fenntartható tudásról történő gondolkodás szükségességét. A gyakorló szakemberek számára kifejezetten érdekes lehet a kötet tartalmi lezárásaként vázolt hazai helyzetkép és szervezeti jógyakorlatok bemutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/bencsik-tudasmenedzsment-elmeletben-es-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave