Bencsik Andrea

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Az üzleti stratégiától a mesterséges intelligenciáig


Fenntartható tudás

Nyugodtan állíthatjuk, hogy a gazdasági fejlődés kulcsa napjainkban a tudás. Az a tudás, amely lehetővé teszi, hogy a termelő vállalatok működése a megújuló energiaforrásokon alapuljon, amely megtalálja a módját annak, hogy egyéb természetes erőforrásokat is hatékonyabban használjunk (Hallinger & Suriyankietkaew, 2018). Mivel a tudás vitathatatlanul az emberhez tartozik, nélkülözhetetlen az emberi tőke. Jó szakemberekre és tehetségekre minden szervezetnek szüksége van, a napjainkban foglalkoztatott munkavállalóknak és vezetőknek pedig ki kell szélesíteniük látókörüket a más szakterületek szakembereivel történő együttműködés érdekében (dos Santos et al., 2020). Ahhoz, hogy ez az együttműködés megvalósuljon, jelentős befektetésekre van szükség az oktatás területén is. A tudományos kutatócsoportokban komoly vitákat vált ki a közös tudás megtarthatóságának kérdése, amely mögött a tudás elrejtésének lehetősége húzódik meg. Az elrejtő viselkedés kétfázisú interaktív folyamat, amely képes befolyásolni a fenntartható tudásmegosztást a tudáskínálat csökkentése, a rossz tudásmegosztási légkör megteremtése és az interperszonális bizalmatlansági viszony kialakítása révén (Liu et al., 2020). Olyan társadalmi modellt kell kialakítani, amelyben természetes, hogy az emberek életük végéig tanulnak, és fejlesztik képességeiket. A korábbi években számos kezdeményezés született az élethosszig tartó tanulást célozva (Chaudhry et al., 2019), de ezek a kezdeményezések a szokásos „hype” után feledésbe merültek, és újabb divathullámok elmosták szükségszerűségük jelentőségét. Holott a TM-rendszerek kiépítésének és működésének feltétele a naprakész tudás biztosítása és annak beépítése a mindennapi gyakorlatba (Raymond-Yakoubian et al., 2017; Eberherr, 2018; Jilani et al., 2020). A TMR működésének hármas követelményeit – ember (E), folyamat (F), technológia (T) – a 38. ábra mutatja be.

Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2024

ISBN: 978 963 664 018 7

A könyv a 2015-ben megjelent A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban kiegészített és frissített változata. Túllép a tudásmenedzsment alapjain és azok részletes tárgyalása helyett holisztikus képet ad arról, hogy a – számos szervezet által már felismert és szükségesnek ítélt – lépéseket milyen összefüggések figyelembevételével érdemes megtervezni és megvalósítani.

A témakör rövid felvezetését követően a stratégia mint a változást indító vezetői döntés mikéntjét vázolja, és a változásra való felkészülés további elemeit veszi sorra. A feltételek között kiemelt jelentőségű a bizalomra és etikus viselkedésre épülő szervezeti kultúra megteremtése. Ezek megteremtése utána a szervezet további folyamataival történő integrálás lehetőségét tárgyalja. Az egyes fejezetek nemcsak leíró módon foglalkoznak a rendszerépítés során megteendő lépések bemutatásával, hanem minden esetben a hozzájuk kapcsolódó gyakorlati kutatási eredmények teszik azokat kézzelfogható valósággá.

A szerző a tudásmenedzsment egy lehetséges jövőképét is az olvasók elé tárja, hangsúlyozva a mesterséges intelligencia térnyerésének következményeit és a fenntartható tudásról történő gondolkodás szükségességét. A gyakorló szakemberek számára kifejezetten érdekes lehet a kötet tartalmi lezárásaként vázolt hazai helyzetkép és szervezeti jógyakorlatok bemutatása.

Hivatkozás: https://mersz.hu/bencsik-tudasmenedzsment-elmeletben-es-gyakorlatban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave