Lőrinc László

Életmódtörténet II.

Középkor


A népesedési mutatók háttere: a gazdálkodás szintje

A korábbiakban már szó volt arról, hogy egyes részkorszakok jelenségei (pl. lehűlés, szárazság, zűrzavaros politikai állapotok, egyházi előírások) hogyan vetették vissza a népesedés növekedését. Ezek a jelenségek ugyanakkor nem magyarázzák meg a középkor egészére jellemző népesedési mutatókat (pl. csecsemőhalandóság, városi családok kihalása, alacsony várható életkor stb.). Ezek magyarázatát keressük a középkori gazdaság, technika, higiéniai és egészségügyi helyzet, a természethez fűződő viszony vizsgálatával.

Életmódtörténet II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 832 3

Ez a könyv nemcsak a középkori tárgyi környezetet (lakóhely, öltözet, táplálék stb.) mutatja be, hanem egyrészt szélesebb értelemben beszél az „élet kereteiről” (demográfia, higiénia, orvoslás, élelmezés, technika, termelés, településszerkezet stb.) másrészt a társadalom belső viszonyairól (család, egyes életkorok, nemek illetve társadalmi csoportok jellemzői és kapcsolatai stb.), végül a gondolkodásmódról (erkölcs, mentalitás, mindennapi rítusok, jogszemlélet, az idő és tér felfogása stb.). Ez a megközelítés a múlt bemutatása mellett korunk jelenségeit is értelmezi.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lorinc-eletmodtortenet-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave