Lőrinc László

Életmódtörténet II.

Középkor


Higiéniai viszonyok a középkorban

A korai középkori falu vagy kisváros lakossága minden kezdetlegessége ellenére valószínűleg egészségesebb körülmények között élt, mint tehetősebb XVI. századi utódai. A városok lakosai gyorsan kijuthattak a szabad természetbe, másrészt az emberek jelentős részének házához saját kert tartozott, s így a városban is mezőgazdasági tevékenységet folytatott. Ráadásul a városi polgároknak az elővárosokban gyümölcsösük és szőlőskertjük volt; a közös legelőkön a városi pásztor gondjaira bízva tehenet és birkát tartottak, sőt tűzifaszükségletük egy részét is a városi erdőből szerezték be. A madarász és a nyulász közvetlenül a város közelében folytatta mesterségét. A középkori emberek hozzászoktak a szabad ég alatti élethez: voltak lőtereik és tekepályáik, labdát hajítottak, és ismerték a labdarúgást; futóversenyeket rendeztek, és szorgosan gyakorolták magukat az íjászatban. Minderre lehetőségük nyílott a közeli szabad térségeken.

Életmódtörténet II.

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 832 3

Ez a könyv nemcsak a középkori tárgyi környezetet (lakóhely, öltözet, táplálék stb.) mutatja be, hanem egyrészt szélesebb értelemben beszél az „élet kereteiről” (demográfia, higiénia, orvoslás, élelmezés, technika, termelés, településszerkezet stb.) másrészt a társadalom belső viszonyairól (család, egyes életkorok, nemek illetve társadalmi csoportok jellemzői és kapcsolatai stb.), végül a gondolkodásmódról (erkölcs, mentalitás, mindennapi rítusok, jogszemlélet, az idő és tér felfogása stb.). Ez a megközelítés a múlt bemutatása mellett korunk jelenségeit is értelmezi.

Hivatkozás: https://mersz.hu/lorinc-eletmodtortenet-ii//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave