Paksa Katalin, Domokos Mária

Vígsággal zeng Parnassusnak magas teteje

18. századi kottás források és a magyar zenei néphagyomány


43.

Népdaltípusa: „Ej, haj, gyöngyvirág” (MTA népzenei gyűjtemény 13.018.0/1). Elterjedés: Észak-Dunántúl, Zoborvidék, 4 változatban. (Dúr terces altípusa: 13.018.0/2, inkább csak szerkezetében rokon. Elterjedés: Udvarhely, Moldva, 3 változatban.) 19. századi gyűjteményekben is szerepel. A népi változatok jobban kiélezik a magas–mély, helyenként kvintviszonyt. Kanásztánc ritmusa és motivikája alapján Szabolcsi Bence és az ő nyomán Dobszay László a dallam középkori, európai rokonságát feltételezi.148

Vígsággal zeng Parnassusnak magas teteje

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 045 8

A magyar zenetörténet kéziratos és nyomtatott kottás forrásokban szegény, és többnyire a meglévők sincsenek koruk európai színvonalán. Különös jelentősége van tehát a zenei néphagyománynak, amely számos régiséget tartott fenn, és így segíti a sokszor kezdetlegesen, pontatlanul lejegyzett források értelmezését. Ezért írhatta Kodály Zoltán, hogy „a magyar zenetörténésznek először folkloristának kell lennie".

A könyv arra kíván választ adni, hogy milyen - a magyar népzenével összefüggő - forrásokkal rendelkezünk a 18. századból, és ezeknek mi a jelentősége a zenetörténet, illetőleg a zenefolklorisztika szempontjából. Az internetes hangzó melléklet műzenei és eredeti népzenei példái illusztrációként szolgálnak a kottás közlésekhez.

Hivatkozás: https://mersz.hu/paksa-domokos-vigsaggal-zeng-parnassusnak-magas-teteje//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave