MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Veszprémi Tamás

Általános kémia


Ellenőrző kérdések

 1. Mit nevezünk állapotjelzőnek?
 2. Mit nevezünk extenzív és mit intenzív mennyiségnek?
 3. Miért szerepel a nyomás -1-szerese a térfogati munka kifejezésében?
 4. Definiálja a termodinamika 0-dik főtételét! Miféle hajtóerők és milyen áramok működhetnek a természetben előforduló kölcsönhatásokban?
 5. Mi a különbség a munka és az energia között?
 6. Definiálja a termodinamika I. főtételét!
 7. Mi a különbség a hő és az energia között?
 8. Definiálja a termodinamika II. főtételét!
 9. Hogyan definiálhatjuk a hőmérsékletet?
 10. Mi az entrópia?
 11. Mi a makroállapot, mi a mikroállapot?
 1. Hogyan függ a termodinamikai valószínűség az energiától?
 2. Hogyan függ a termodinamikai valószínűség a térfogattól?
 3. Hogyan magyarázható a fagyáspontcsökkenés és a forráspontemelkedés jelensége a termodinamikai valószínűségek változásaival?
 1. Definiálja a termodinamika III. főtételét!
 2. Mi a kémiai potenciál?
 3. Mi a jelentése a fundamentális egyenletnek?
 4. Mi a különbség az állandó térfogaton mért, illetve az állandó nyomáson mért hő között?
 5. Mi a kapcsolat a hőkapacitás és a fajhő között?
 6. Hogyan definiálható az entalpia?
 7. Sorolja fel, és definiálja a latens hő néhány fajtáját!
 8. Hogyan értelmezhető a Hess-tétel?
 9. Mi a szabadentalpia, és milyen összefüggésben áll az entalpiával, illetve az energiával?
 10. Hogyan szabályozza a szabad entalpia változása egy folyamat lejátszódását?
 11. Hogyan változnak az extenzív paraméterek az egyensúly felé vezető folyamatok során?
 1. A kémiai potenciálok milyen feltételt szabnak az egyensúly beállására?
 2. Mi a kirázás? A megoszlási egyensúlynak mik a feltételei?

Általános kémia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 051 9

A kémiának számos ága létezik (szerves, szervetlen, fizikai, analitikai, bio- és polimerkémia stb.), de általános kémia nevű diszciplínát nem ismerünk. Mégis: a General Chemistry, Allgemeine Chemie, Общая химия, kifejezések jól ismertek az egész világon. A világ minden részén százszámra találhatók ilyen címmel könyvek, és aligha van olyan egyetemi kémia fakultás, ahol ez a tantárgy ismeretlen. Az általános kémia kurzusok és könyvünk célja az, hogy az olvasó középiskolából hozott kémiai ismereteit olyan szintre segítse, amelyre a fenti szaktárgyak alapozhatnak. Feladata az alapfogalmak definiálása, mintegy a kémiai nyelv alapszókincsének megismertetése, a fontosabb fizikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása.

A könyv több - tipográfiailag is elkülönített - szinten használható. Anyaga a középiskolai kémiától elvezet az egyetemek másod- és harmadéves fizikai kémia tárgyáig. A fontos jelenségek mellé a haladók számára mélyebb magyarázatokat mellékel, melyeket a kezdők nyugodtan átugorhatnak anélkül, hogy ez gátolná a fő gondolatmenet megértését. Az olvasót számos érdekesség, tudománytörténeti kitekintés, rengeteg színes ábra, fénykép és több száz kidolgozott példa is segíti.

Könyvünk elsőrendű célja tehát adott: bevezetés vagy inkább átvezetés a felsőfokú kémiába. A megcélzott olvasókör is adott: érdeklődő középiskolásoknak éppúgy szól, mint első- és másodéves, kémiát tanuló egyetemi hallgatóknak. Emellett ajánlható a középiskolák kémiatanárainak is: számos, a középiskolákban is könnyen használható anyagot tartalmaz - másként, mint ahogyan a középiskolákban általában tanítani szokás. Végül, de nem utolsósorban ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik bármikor, bármilyen szinten belekóstoltak vagy belemerültek a kémia izgalmas világába.

Hivatkozás: https://mersz.hu/veszpremi-altalanos-kemia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave