MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Veszprémi Tamás

Általános kémia


Ellenőrző kérdések

 1. Mit nevezünk savnak és mit bázisnak Arrhenius elmélete szerint?
 2. Arrhenius elmélete szerint melyik erősebb sav: a 0,1 M sósav vagy a 0,1 M salétromsav?
 3. Milyen hiányosságai vagy hátrányai vannak az Arrhenius-elméletnek?
 4. Mit nevezünk savnak és mit bázisnak a Brønsted–Lowry-elmélet szerint?
 5. Mit jelent a „konjugált sav-bázis pár” kifejezés?
 6. A Brønsted–Lowry-elmélet szerint melyik erősebb sav: a 0,1 M sósav vagy a 0,1 M salétromsav? Mi alapján határozhatjuk meg, hogy két sav közül melyik az erősebb?
 7. Melyik a legerősebb Brønsted– Lowry-sav?
 8. Melyik erősebb sav: a HCl vagy a H3O+?
 1. Mit jelent az autoprotolízis? Hogyan általánosítható a pH fogalma?
 2. Hogyan következtethetünk egy sav erősségére a protonállapotok segítségével?
 3. Mit jelent az amfotéria? Mit jelent a kifejezés az Arrheniuselmélet és a Brønsted–Lowryelmélet keretein belül?
 1. Mi a Lewis-féle sav-bázis koncepció lényege?
 2. Mi a legerősebb sav, mi a legerősebb bázis a Lewis-féle sav-bázis elmélet szerint?
 3. Hasonlítsa össze a só fogalmát a különböző sav-bázis elméletek alapján!
 1. Mit nevezünk „szupersavnak”?
 2. Hogyan jellemezhető Uszanovics sav-bázis elmélete?
 3. Mit jelent, ha egy sav „kemény”, mit jelent, ha „lágy”?
 4. Mire használhatók a Friedel– Crafts-reakciók?

Általános kémia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 051 9

A kémiának számos ága létezik (szerves, szervetlen, fizikai, analitikai, bio- és polimerkémia stb.), de általános kémia nevű diszciplínát nem ismerünk. Mégis: a General Chemistry, Allgemeine Chemie, Общая химия, kifejezések jól ismertek az egész világon. A világ minden részén százszámra találhatók ilyen címmel könyvek, és aligha van olyan egyetemi kémia fakultás, ahol ez a tantárgy ismeretlen. Az általános kémia kurzusok és könyvünk célja az, hogy az olvasó középiskolából hozott kémiai ismereteit olyan szintre segítse, amelyre a fenti szaktárgyak alapozhatnak. Feladata az alapfogalmak definiálása, mintegy a kémiai nyelv alapszókincsének megismertetése, a fontosabb fizikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása.

A könyv több - tipográfiailag is elkülönített - szinten használható. Anyaga a középiskolai kémiától elvezet az egyetemek másod- és harmadéves fizikai kémia tárgyáig. A fontos jelenségek mellé a haladók számára mélyebb magyarázatokat mellékel, melyeket a kezdők nyugodtan átugorhatnak anélkül, hogy ez gátolná a fő gondolatmenet megértését. Az olvasót számos érdekesség, tudománytörténeti kitekintés, rengeteg színes ábra, fénykép és több száz kidolgozott példa is segíti.

Könyvünk elsőrendű célja tehát adott: bevezetés vagy inkább átvezetés a felsőfokú kémiába. A megcélzott olvasókör is adott: érdeklődő középiskolásoknak éppúgy szól, mint első- és másodéves, kémiát tanuló egyetemi hallgatóknak. Emellett ajánlható a középiskolák kémiatanárainak is: számos, a középiskolákban is könnyen használható anyagot tartalmaz - másként, mint ahogyan a középiskolákban általában tanítani szokás. Végül, de nem utolsósorban ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik bármikor, bármilyen szinten belekóstoltak vagy belemerültek a kémia izgalmas világába.

Hivatkozás: https://mersz.hu/veszpremi-altalanos-kemia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave