MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Veszprémi Tamás

Általános kémia


Az elektródpotenciál

Képzeljük el a következő, roppant egyszerű kísérletet. Egy fémlemezt, mondjuk vasat, rezet, vagy alumíniumot vízbe mártunk. Ennyi az egész. Vajon tapasztalunk-e valamilyen változást, kémiai reakciót? Ilyesfajta „kísérleti” tapasztalata mindenkinek van, hiszen a háztartásban számos fémtárggyal találkozunk. Mindenki látott már kávéskanalat vízben, alumínium vagy acéledényben vizet. A rézkilicset, ón-, ezüst-, vagy aranytárgyakat is benedvesíthetjük, változást egyik esetben sem tapasztalunk. Bonyolítsuk egy kicsit a kísérletet: mi történik, ha a fémet nem vízbe, hanem a saját ionját tartalmazó oldatba, mondjuk a vasat vas-szulfát-, a rezet réz-szulfát-, az alumíniumot alumínium-szulfát-oldatba mártjuk? Ilyen kísérletet nem biztos, hogy mindenki látott-végzett már, de aki megpróbálta, biztosan állíthatja az eredményt: nincs változás most sem. Ez azonban az előző fejezetek ismeretében már kicsit gyanús. Rendszerünk két, egymással kölcsönhatásban levő fázisból áll, mindkettőben ugyanaz az anyag van jelen, csak különböző állapotban: Fe és Fe2+-ion, Cu és Cu2+-ion, Al és Al3+-ion – nyilvánvalóan működnie kell a termodinamika törvényeinek, tehát valamiféle megoszlást, egyensúlyt várunk. Egyensúly pedig csak akkor állhat fenn, ha a két fázisban a kémiai potenciálok megegyeznek. Amennyiben a fémben a vas, réz, alumínium kémiai potenciálja nagyobb, mint az oldatban az ionokéi, akkor a fémnek ionok formájában az oldatba kell vándorolnia. Ha viszont az oldatban lévő fémionok kémiai potenciálja a nagyobb, akkor fémnek kell kiválnia. Egyensúlyban az

Általános kémia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 051 9

A kémiának számos ága létezik (szerves, szervetlen, fizikai, analitikai, bio- és polimerkémia stb.), de általános kémia nevű diszciplínát nem ismerünk. Mégis: a General Chemistry, Allgemeine Chemie, Общая химия, kifejezések jól ismertek az egész világon. A világ minden részén százszámra találhatók ilyen címmel könyvek, és aligha van olyan egyetemi kémia fakultás, ahol ez a tantárgy ismeretlen. Az általános kémia kurzusok és könyvünk célja az, hogy az olvasó középiskolából hozott kémiai ismereteit olyan szintre segítse, amelyre a fenti szaktárgyak alapozhatnak. Feladata az alapfogalmak definiálása, mintegy a kémiai nyelv alapszókincsének megismertetése, a fontosabb fizikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása.

A könyv több - tipográfiailag is elkülönített - szinten használható. Anyaga a középiskolai kémiától elvezet az egyetemek másod- és harmadéves fizikai kémia tárgyáig. A fontos jelenségek mellé a haladók számára mélyebb magyarázatokat mellékel, melyeket a kezdők nyugodtan átugorhatnak anélkül, hogy ez gátolná a fő gondolatmenet megértését. Az olvasót számos érdekesség, tudománytörténeti kitekintés, rengeteg színes ábra, fénykép és több száz kidolgozott példa is segíti.

Könyvünk elsőrendű célja tehát adott: bevezetés vagy inkább átvezetés a felsőfokú kémiába. A megcélzott olvasókör is adott: érdeklődő középiskolásoknak éppúgy szól, mint első- és másodéves, kémiát tanuló egyetemi hallgatóknak. Emellett ajánlható a középiskolák kémiatanárainak is: számos, a középiskolákban is könnyen használható anyagot tartalmaz - másként, mint ahogyan a középiskolákban általában tanítani szokás. Végül, de nem utolsósorban ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik bármikor, bármilyen szinten belekóstoltak vagy belemerültek a kémia izgalmas világába.

Hivatkozás: https://mersz.hu/veszpremi-altalanos-kemia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave