MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Veszprémi Tamás

Általános kémia


Ellenőrző kérdések

 1. Milyen kísérleti bizonyítékai vannak mikrorendszerek kvantált viselkedésének?
 2. Mi a különbség az emissziós és az abszorpciós spektroszkópia között?
 1. Mit nevezünk „fekete testnek” a fizikában?
 1. Hogyan magyarázható az áramerősség frekvenciafüggésének furcsa menete a fényelektromos effektus során?
 1. Mit jelentenek az „anyaghullámok”?
 2. Értelmezze a kvantummechanika axiómáit!
 3. Mit fejez ki a Hamilton-operátor?
 4. Miben különbözik a H-atom Hamilton-operátora egy többelektronos atométól?
 1. Mi a különbség a Thomson-, a Rutherford- és a Bohr-féle atommodell között?
 2. Hogyan következtetett az atomok szerkezetére Rutherford a szóráskísérletekből?
 3. Hogyan értelmezhető a hullámfüggvény?
 4. Hogyan adódnak a pályák alakjai?
 5. Mit jelent, ha egy sajátfüggvény degenerált?
 6. Hogyan függ az atom mágneses momentuma és a mágneses tér közötti kölcsönhatás a kvantumszámoktól?
 7. Milyen kapcsolat található a kvantumszámok és a pályák csomófelületei között?
 8. Mi az értelme a fő-, mellék- és mágneses kvantumszámnak?
 9. A bóratom külső elektronja a piskóta alakú 2p-pályán van. Hogyan magyarázható, hogy az atom ennek ellenére gömbszimmetrikus?
 1. Vonalas színképet csak kisnyomású gázok adnak. Folyadékok, szilárd anyagok, ill. nagyobb nyomású gázok spektrumai sávosak, ill. folytonosak. Mi a jelenség magyarázata?
 1. Milyen fizikai mennyiséget fejez ki a spin?
 2. Mely anyagok paramágnesesek, melyek diamágnesesek? Mi a különbség a paramágnesesség és ferromágnesesség között?
 3. Értelmezze a Stern–Gerlach-kísérlet eredményét!
 4. Mi a Pauli-elv? Hogy működik bozonok és hogy fermionok esetében?
 5. Mit jelent a Hund-szabály?
 6. Hogy néz ki a nitrogénatom elektronkonfigurációja?
 7. Mi a kapcsolat a periódusos rendszer és az elektronkonfiguráció között?
 8. Milyen sorrendben töltődnek fel az egyes alhéjak?
 9. Hogyan változik a rendszámmal az atomok sugara?
 10. Hogyan változik a rendszámmal az atomok ionizációs energiája és elektronaffinitása?

Általános kémia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 051 9

A kémiának számos ága létezik (szerves, szervetlen, fizikai, analitikai, bio- és polimerkémia stb.), de általános kémia nevű diszciplínát nem ismerünk. Mégis: a General Chemistry, Allgemeine Chemie, Общая химия, kifejezések jól ismertek az egész világon. A világ minden részén százszámra találhatók ilyen címmel könyvek, és aligha van olyan egyetemi kémia fakultás, ahol ez a tantárgy ismeretlen. Az általános kémia kurzusok és könyvünk célja az, hogy az olvasó középiskolából hozott kémiai ismereteit olyan szintre segítse, amelyre a fenti szaktárgyak alapozhatnak. Feladata az alapfogalmak definiálása, mintegy a kémiai nyelv alapszókincsének megismertetése, a fontosabb fizikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása.

A könyv több - tipográfiailag is elkülönített - szinten használható. Anyaga a középiskolai kémiától elvezet az egyetemek másod- és harmadéves fizikai kémia tárgyáig. A fontos jelenségek mellé a haladók számára mélyebb magyarázatokat mellékel, melyeket a kezdők nyugodtan átugorhatnak anélkül, hogy ez gátolná a fő gondolatmenet megértését. Az olvasót számos érdekesség, tudománytörténeti kitekintés, rengeteg színes ábra, fénykép és több száz kidolgozott példa is segíti.

Könyvünk elsőrendű célja tehát adott: bevezetés vagy inkább átvezetés a felsőfokú kémiába. A megcélzott olvasókör is adott: érdeklődő középiskolásoknak éppúgy szól, mint első- és másodéves, kémiát tanuló egyetemi hallgatóknak. Emellett ajánlható a középiskolák kémiatanárainak is: számos, a középiskolákban is könnyen használható anyagot tartalmaz - másként, mint ahogyan a középiskolákban általában tanítani szokás. Végül, de nem utolsósorban ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik bármikor, bármilyen szinten belekóstoltak vagy belemerültek a kémia izgalmas világába.

Hivatkozás: https://mersz.hu/veszpremi-altalanos-kemia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave