MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Veszprémi Tamás

Általános kémia


Ellenőrző kérdések

 1. Mi a pontosság és a reprodukálhatóság közötti különbség?
 2. Hogyan értelmezzük az értékes jegy fogalmát?
 3. Hogyan adható meg egy szorzat értékes jegyeinek a száma?
 4. Hogyan adunk meg egy mérési eredményt?
 5. Melyek az SI-rendszer alapegységei?
 1. A tömeg egysége a kilogramm, melynek etalonja egy 1899-ben öntött, platina és irídium ötvözetéből készült henger. Vajon a többi alapegységhez miért nem tartozik etalon? Milyen lehetőségek mutatkoznak a tömeg egységének új definíciójára?
 1. Mi a különbség a tömeg és a súly között?
 2. Mi a különbség a sűrűség és a fajsúly között?
 3. Ismertesse a sűrűségmérő eszközöket!
 4. Melyik a legkönnyebb és melyik a legnehezebb elem?
 5. Hogyan mérhetünk hőmérsékletet?
 6. Melyik több: 25 μl vagy 2,5 ml?
 7. Melyik hosszabb idő: 125 fs vagy 0,12 ps?
 8. Miért nem alapegység a térfogat?
 9. Mit jelent a kalibrálás?
 10. Mely fizikai mennyiségek mérhetők közvetlenül, melyek mérhetők csak közvetve?
 11. Hogyan változik egy test súlya és tömege a Földön és a Holdon?
 12. Hogyan lehetne mérni az izzó láva hőmérsékletét?
 13. Hogyan lehet megmérni a Föld–Hold távolságot?
 14. Hogyan mérné meg egy hajszál tömegét?
 15. Hogyan lehet megmérni a higany sűrűségét Mohr–Westphal-mérleggel?

Általános kémia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 051 9

A kémiának számos ága létezik (szerves, szervetlen, fizikai, analitikai, bio- és polimerkémia stb.), de általános kémia nevű diszciplínát nem ismerünk. Mégis: a General Chemistry, Allgemeine Chemie, Общая химия, kifejezések jól ismertek az egész világon. A világ minden részén százszámra találhatók ilyen címmel könyvek, és aligha van olyan egyetemi kémia fakultás, ahol ez a tantárgy ismeretlen. Az általános kémia kurzusok és könyvünk célja az, hogy az olvasó középiskolából hozott kémiai ismereteit olyan szintre segítse, amelyre a fenti szaktárgyak alapozhatnak. Feladata az alapfogalmak definiálása, mintegy a kémiai nyelv alapszókincsének megismertetése, a fontosabb fizikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása.

A könyv több - tipográfiailag is elkülönített - szinten használható. Anyaga a középiskolai kémiától elvezet az egyetemek másod- és harmadéves fizikai kémia tárgyáig. A fontos jelenségek mellé a haladók számára mélyebb magyarázatokat mellékel, melyeket a kezdők nyugodtan átugorhatnak anélkül, hogy ez gátolná a fő gondolatmenet megértését. Az olvasót számos érdekesség, tudománytörténeti kitekintés, rengeteg színes ábra, fénykép és több száz kidolgozott példa is segíti.

Könyvünk elsőrendű célja tehát adott: bevezetés vagy inkább átvezetés a felsőfokú kémiába. A megcélzott olvasókör is adott: érdeklődő középiskolásoknak éppúgy szól, mint első- és másodéves, kémiát tanuló egyetemi hallgatóknak. Emellett ajánlható a középiskolák kémiatanárainak is: számos, a középiskolákban is könnyen használható anyagot tartalmaz - másként, mint ahogyan a középiskolákban általában tanítani szokás. Végül, de nem utolsósorban ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik bármikor, bármilyen szinten belekóstoltak vagy belemerültek a kémia izgalmas világába.

Hivatkozás: https://mersz.hu/veszpremi-altalanos-kemia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave