MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Veszprémi Tamás

Általános kémia


Ellenőrző kérdések

 1. Mennyiben „elemi” egy kémiai elem?
 2. Melyek a legújabban felfedezett (és majd felfedezendő) kémiai elemek elnevezési szabályai?
 3. Hogyan fogalmazná meg az állandó és a többszörös súlyviszonyok törvényeit?
 4. Hogy szól Avogadro törvénye?
 5. Mi az elektronok, protonok és neutronok aránya egy atomban?
 6. Mit nevezünk egy atom rendszámának?
 7. Miket nevezünk izotópoknak?
 8. Hogy nevezik a hidrogén természetben előforduló izotópjait?
 9. Hogyan definiáljuk az atomtömeget?
 10. Hogy változik az atom tömege és rendszáma
  1. α-részecske sugárzása során
  2. β-részecske sugárzása során
  3. γ-részecske sugárzása során?
 11. Mi az urán bomlási sorának végterméke?
 12. Mi az elektronegativitás?
 13. Hogyan épül fel az elemek periódusos rendszere?
 14. Hol helyezkednek el a periódusos rendszerben a fémek, hol a nemfémes elemek?
 15. Mely elemeket nevezzük átmenetifémeknek?
 16. Mely elemeket nevezzük ritkaföldfémeknek?
 17. Mely elemeket nevezzük halogéneknek?
 18. Sorolja fel az alkálifémeket és az alkáliföldfémeket!
 19. Mi a különbség fémek és nemfémek között?
 20. Hány periódusa és hány oszlopa van a „hosszú” periódusos rendszernek?
 21. Mi a különbség a tapasztalati képlet és az összegképlet között?
 22. Mi a szerkezeti izoméria lényege?
 23. Értelmezze az ionos kötést a vegyülő atomok elektronszerkezete alapján!
 24. Értelmezze a kovalens kötést a vegyülő atomok elektronszerkezete alapján!
 25. Mit nevezünk oktettszabálynak?
 26. Mikor mondjuk, hogy egy kötés poláros, és mikor azt, hogy apoláros?
 27. A kémiában miért hasznos a mól fogalmának bevezetése, annak ellenére, hogy ugyanúgy tömeget jelöl, mint a gramm?
 28. Miért nevezzük a szénvegyületeket „szerves” vegyületeknek?
 29. Mi a különbség a savak és a bázisok között?
 30. Mit nevezünk anionnak, és mit kationnak?
 31. Hogyan, miféle kísérlettel különböztethetnénk meg pozitív és negatív ionokat?
 32. Hogyan változik az elemek elektronegativitása a periódusos rendszerben?
 33. A periódusos rendszerben a hidrogén helye bizonytalan. Ha azt mondjuk, egy elektron leadásával egyszeresen pozitív iont kapunk, akkor az alkáliak közé tartozik, ha meg azt, hogy egy elektron felvételével ugyancsak zárt héjú konfigurációhoz, egyszeresen negatív ionhoz juthatunk, akkor a halogének csoportjának a tagja. Mi a véleménye az elmondottakkal kapcsolatban? Véleménye szerint hová tartozik a hidrogén?

Általános kémia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 051 9

A kémiának számos ága létezik (szerves, szervetlen, fizikai, analitikai, bio- és polimerkémia stb.), de általános kémia nevű diszciplínát nem ismerünk. Mégis: a General Chemistry, Allgemeine Chemie, Общая химия, kifejezések jól ismertek az egész világon. A világ minden részén százszámra találhatók ilyen címmel könyvek, és aligha van olyan egyetemi kémia fakultás, ahol ez a tantárgy ismeretlen. Az általános kémia kurzusok és könyvünk célja az, hogy az olvasó középiskolából hozott kémiai ismereteit olyan szintre segítse, amelyre a fenti szaktárgyak alapozhatnak. Feladata az alapfogalmak definiálása, mintegy a kémiai nyelv alapszókincsének megismertetése, a fontosabb fizikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása.

A könyv több - tipográfiailag is elkülönített - szinten használható. Anyaga a középiskolai kémiától elvezet az egyetemek másod- és harmadéves fizikai kémia tárgyáig. A fontos jelenségek mellé a haladók számára mélyebb magyarázatokat mellékel, melyeket a kezdők nyugodtan átugorhatnak anélkül, hogy ez gátolná a fő gondolatmenet megértését. Az olvasót számos érdekesség, tudománytörténeti kitekintés, rengeteg színes ábra, fénykép és több száz kidolgozott példa is segíti.

Könyvünk elsőrendű célja tehát adott: bevezetés vagy inkább átvezetés a felsőfokú kémiába. A megcélzott olvasókör is adott: érdeklődő középiskolásoknak éppúgy szól, mint első- és másodéves, kémiát tanuló egyetemi hallgatóknak. Emellett ajánlható a középiskolák kémiatanárainak is: számos, a középiskolákban is könnyen használható anyagot tartalmaz - másként, mint ahogyan a középiskolákban általában tanítani szokás. Végül, de nem utolsósorban ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik bármikor, bármilyen szinten belekóstoltak vagy belemerültek a kémia izgalmas világába.

Hivatkozás: https://mersz.hu/veszpremi-altalanos-kemia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave