MeRSZ online
okoskönyvtár

Több száz tankönyv egy helyen.
Online. Bárhol. Bármikor.

Válts MeRSZ+ -ra!

Veszprémi Tamás

Általános kémia


Ellenőrző kérdések

 1. Mit értünk a tökéletes gáz fogalmán?
 2. Milyen összefüggést állít a Boyle– Mariotte- és a Charles-törvény?
 3. Hogyan definiáljuk gázok normál állapotát?
 4. Mit fejez ki az R gázállandó?
 5. Mitől függ és hogyan számítható a gázok sűrűsége?
 6. Hogyan függ a gázok kompresszibilitása a nyomástól és a hőmérséklettől?
 7. A reális gázokra vonatkozó Van der Waals-egyenlet az általános gáztörvény egyenletéhez képest milyen molekuláris effektusokat vesz figyelembe?
 8. Mit nevezünk gázok kritikus pontjának? Hogyan jellemezhető a kritikus pont?
 9. Mit nevezünk felületi feszültségnek?
 10. Milyen anyagok hidrofóbak, milyen anyagok hidrofilek?
 1. Hogyan mérhető a felületi feszültség?
 2. Hogyan mérhető a viszkozitás?
 1. Mit fejez ki Newton hidrodinamikai törvénye?
 2. Mi a dinamikai és a kinematikai viszkozitás egysége?
 3. Mit jelent a tixotrópia?
 4. Hogyan változik folyadékok egyensúlyi gőznyomása a hőmérséklettel?
 5. Mi a forráspont? Hogyan mérhető?
 6. Hogyan értelmezzük a levegő relatív páratartalmát?
 7. Mi a különbség a Clapeyron- és a Clausius–Clapeyron-egyenlet között?
 1. Hogyan csökkenti a páratartalmat a légkondicionáló?
 1. Milyen kristályrendszerekben kristályosodhatnak az anyagok?
 2. Hogyan mérhetőek az elemi cella paraméterei?
 3. Mit jelent a polimorfia?
 4. Jellemezze az atom-, a molekula-, az ion- és a fémesrácsot!
 1. Hogyan értelmezzük kvázikristályok szerkezetét?
 1. Mi a különbség az adszorpció és az abszorpció között?
 2. Hogyan értelmezhetjük az olvadáspont nyomásfüggését a Clapeyron-egyenlet segítségével?
 3. Mire használható a liofilizáció?
 4. Jellemezze a hármaspontot!
 5. Értelmezze a Gibbs-féle fázisszabályt!
 6. Mi a működési elve a szuperfluid extrakciónak?
 7. Mit nevezünk elsőrendű és mit másodrendű fázisátmenetnek?
 8. Hasonlítsa össze a Dalton- és a Raoult-törvényt!
 9. Hasonlítsa össze a Henry- és a Raoult-törvényt!
 10. Értelmezze a Graham-törvényt a kinetikus gázelmélet segítségével!
 11. Hogyan változik desztilláció során a desztillátum és a maradék összetétele?
 12. Hogyan változik a desztillátum és a maradék összetétele azeotrop elegyek desztillációja során?
 1. Hogyan működik egy rektifikáló oszlop?
 2. Mikor alkalmazunk vízgőzdesztillációt?
 1. Mit nevezünk kolligatív sajátságnak?
 1. Értelmezze a só jégoldó hatását fázisdiagram segítségével!
 2. Értelmezze az átkristályosítás folyamatát fázisdiagram segítségével!
 3. Milyen anyagokat nem lehet átkristályosítással tisztítani?

Általános kémia

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 051 9

A kémiának számos ága létezik (szerves, szervetlen, fizikai, analitikai, bio- és polimerkémia stb.), de általános kémia nevű diszciplínát nem ismerünk. Mégis: a General Chemistry, Allgemeine Chemie, Общая химия, kifejezések jól ismertek az egész világon. A világ minden részén százszámra találhatók ilyen címmel könyvek, és aligha van olyan egyetemi kémia fakultás, ahol ez a tantárgy ismeretlen. Az általános kémia kurzusok és könyvünk célja az, hogy az olvasó középiskolából hozott kémiai ismereteit olyan szintre segítse, amelyre a fenti szaktárgyak alapozhatnak. Feladata az alapfogalmak definiálása, mintegy a kémiai nyelv alapszókincsének megismertetése, a fontosabb fizikai és kémiai jelenségek és összefüggések megvilágítása.

A könyv több - tipográfiailag is elkülönített - szinten használható. Anyaga a középiskolai kémiától elvezet az egyetemek másod- és harmadéves fizikai kémia tárgyáig. A fontos jelenségek mellé a haladók számára mélyebb magyarázatokat mellékel, melyeket a kezdők nyugodtan átugorhatnak anélkül, hogy ez gátolná a fő gondolatmenet megértését. Az olvasót számos érdekesség, tudománytörténeti kitekintés, rengeteg színes ábra, fénykép és több száz kidolgozott példa is segíti.

Könyvünk elsőrendű célja tehát adott: bevezetés vagy inkább átvezetés a felsőfokú kémiába. A megcélzott olvasókör is adott: érdeklődő középiskolásoknak éppúgy szól, mint első- és másodéves, kémiát tanuló egyetemi hallgatóknak. Emellett ajánlható a középiskolák kémiatanárainak is: számos, a középiskolákban is könnyen használható anyagot tartalmaz - másként, mint ahogyan a középiskolákban általában tanítani szokás. Végül, de nem utolsósorban ajánljuk a könyvet mindazoknak, akik bármikor, bármilyen szinten belekóstoltak vagy belemerültek a kémia izgalmas világába.

Hivatkozás: https://mersz.hu/veszpremi-altalanos-kemia//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kedvenceimhez adás

A kiadványokat, képeket, kivonataidat kedvencekhez adhatod, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

Ha nincs még felhasználói fiókod, regisztrálj most,
vagy lépj be a meglévővel!

Személyes mappák
Mappába rendezés

A kiadványokat, képeket mappákba rendezheted, hogy a tanulmányaidhoz, kutatómunkádhoz szükséges anyagok mindig kéznél legyenek.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Személyes mappák
Kivonatszerkesztés

Intézményi hozzáféréssel az eddig elkészült kivonataidat megtekintheted, de újakat már nem hozhatsz létre.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Kivonatkészítés
Folyamatos görgetés

Választhatsz, hogy fejezetről fejezetre lapozva vagy inkább folyamatosan olvasnád-e a könyveket. A görgetősávon mindig láthatod, hol tartasz, mintha csak egy nyomtatott könyvet tartanál a kezedben.

A MeRSZ+ funkciókért válaszd az egyéni előfizetést!

Folyamatos görgetés
Kivonat
fullscreenclose
printsave