Kállay Mihály

Automatizált módszerek a kvantumkémiában


A kontrakciók és az intermedierek

A nemlineáris CC egyenletekben fellépő tagok Fock-mátrix elemek vagy antiszimmetrizált kételektron-integrálok és klaszteramplitúdók szorzatai. Már a CC módszer fejlesztésének kezdeteinél felismerték, hogy a klaszteramplitúdókban nemlineáris tagokat is lineáris műveletekkel (kontrakciók) lehet számolni, mert az amplitúdók magasabb hatványait tartalmazó tagokat faktorizálni lehet. Ez azt jelenti egyrészről, hogy egy diagramban egy adott csúcshoz kapcsolódó belső vonalakra függetlenül felösszegezhetünk, így egy nemlineáris tag egymást követő, a klaszteramplitúdók és a megfelelően definiált parciális szummák (intermedierek) közötti kontrakciókkal számolható ki. Másrészről összeadhatjuk azokat az intermediereket, amelyek azonos indexeket hordoznak és a továbbiakban azonos klaszteramplitúdókkal szorozzuk meg őket. A CC() hierarchia alacsonyabb tagjainak faktorizációját már többen tárgyalták korábban [48], [50], [51], [52], [135], [136], azonban egy általános módszert nem adtak meg a faktorizálásra.

Automatizált módszerek a kvantumkémiában

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 110 3

Hivatkozás: https://mersz.hu/kallay-automatizalt-modszerek-a-kvantumkemiaban//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave