Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező)

A XVI. század magyar dallamai


Háromrészes sor- és versszakformáink keletkezése és kapcsolatai

Néhány népzenei dallamunk – sajátságos módon mindegyikük régies kvintváltó szerkezetű – mind népi dallamformáink, mind az eredeti magyar versformák világában szokatlan, idegen mintájúnak látszó háromrészes felépítést mutat. Az előző fejezetben láttuk, hogy ezeknek a dallamoknak egyik, nagysoronként 7–7–6 szótagszámot és az A5A5B5 – AAB képletnek megfelelő motivikus felépítést tartalmazó példája („Szőlőhegyen körösztül”, Bartók, 244. sz.) A5A5vA5B5 – AAvAB felépítésű kanásztáncformájú rokon népi (mari) alakból vezethető le olyképpen, hogy az A5v, illetve Av jelzésű félsor mindegyik dallamfélből kimarad.255 A kanásztáncformának ezt az összevont módosulását egyik, többféle változatban is előforduló XVI. századi versszakképlet származékának tekinthetjük. Népi előfordulásai közül a „Ma van húsvét napja” szövegű 6–6–4 szótagos (Bartók, 242. sz.) szabályos kvintváltó dallam; „Héj-héj, mit tegyek?” (Bartók, 245. sz.) szövege 5–7–6 szótagos, a dallamban már csak nyomokban jelentkező kvinteléssel; „Zörög a kocsi” (Bartók, 243. sz.) 5–5–6 szótagos, pontos kvintváltó dallammal. Ez utóbbi szerkezetében a pentapoda tizenhatos nagysorok tagolására emlékeztet.

A XVI. század magyar dallamai

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 052 6

A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as kiadás alkotja, ellenben a megnövekedett terjedelem miatt az anyagot két kötetre osztottuk. Az első kötetben foglalnak helyet Csomasz Tóth Kálmán tanulmányai, az énekek változtatás nélküli közreadása, valamint a versszakformák és sorvégzők mutatója. Bár a bővítéseket többnyire a második kötet tartalmazza, az első kötet XI. tanulmányfejezetében Csomasz Tóth Kálmán három újabb tanulmánya is helyet kapott: kettő a Huszár Gál 1560-as énekeskönyvéről, egy a Gálszécsi énekeskönyvnek az 1958-as kiadás után megtalált prágai töredékéről. A Huszár Gál énekeskönyvről készült tanulmányban az énekeket fakszimilében közöljük, hogy a szerkesztőnek a második kötetben javasolt dallam-értelmezését ennek alapján ellenőrizhesse az olvasó.

Az első kötet végén és a második kötet elején egy-egy táblázat, egy előre mutató és egy visszautaló igazítanak el az 1958-as első és a 2017-es második átdolgozott kiadás sorszámai között. Az első kötetben közölt tanulmányok dallamutalása, valamint a második kötet szöveg- és dallamjegyzeteinek utalásai kizárólag az első kötet dallamközléseinek sorszámaira vonatkoznak. Ennek következtében a táblázatok igénybe vétele elengedhetetlen a két kötet használatához.

Hivatkozás: https://mersz.hu/csomasz-ferenczi-a-xvi-szazad-magyar-dallamai//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave