Szarka László (szerk.)

A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918

Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban


A gölnicbányai egyházközség és filiái

Gölnicbánya (Gelnica, Göllnitz) 1873-ban még kiváltságos („szabadalmazott”) bányaváros volt, és csak 1876-ban egyesítették más autonóm részekkel a vármegye egységes törvényhatósága alatt. Plébániája 1397 előtt feltehetően már létezett, és anyakönyvét 1695-től vezették. A plébánia épülete 1774-ben épült barokk majd klasszicista stílusban. Miután templomát a 15. században gótikus stílusban átépítették, a Szepesség legnagyobb temploma lett. A háromhajós középkori épület a lakosság védelme érdekében régen kőfallal volt körülvéve. A templomot német elnevezéssel Szűz Mária mennybemenetele, magyar hagyomány szerint Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték, és 1760-ban a közeli völgyben is építettek egy Szent Kereszt-kápolnát. Az egyházközség nyelve 1873-ban a szlovák és német, 1913-ban a német, szlovák és magyar volt. Patrónusa Gölnicbánya Város Katolikus Választott Közössége volt. Gölnicbányánál mindig jelölték az evangélikus egyházközséget is.

A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 079 3

A mai kelet-közép-európai nemzeti társadalmak történeti fejlődésében meghatározó szerepet játszottak a „hosszú 19. század" nemzetépítő nacionalizmusai, melyek fokozatosan átalakították a Baltikumtól az Adriáig nyúló soknemzetiségű „köztes" régiót. A magyarországi nemzetiségi elitek a modern polgári nemzetté válás alternatívája mellett tették le voksukat. A korszak többi nem magyar mozgalmához hasonlóan a 2-2,5 milliós szlovák nemzetiség társadalmának képviselői is az egységes szlovák irodalmi nyelv megteremtésének, az autonóm nemzeti tér kijelölésének és a soknyelvű Magyarországon belüli nemzeti egyenjogúság megteremtésének igényével léptek fel. A 19. századi modern szlovák nemzetépítő nacionalizmust ugyanakkor számos eredeti sajátosság jellemezte. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei legújabb kötetének tanulmányai ennek a magyarországi politikai, társadalmi kontextusát vizsgálják, s a közös történelem kulcsfontosságú elágazódásának elemzéséhez, értelmezéséhez és értékeléséhez nyújtanak támpontokat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szarka-a-modern-szlovak-nacionalizmus-evszazada-1780-1918//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave