Szarka László (szerk.)

A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918

Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban


Matica slovenská (1862–1875)

A szlovák nemzeti mozgalom vezetőinek ugyan a Memorandumban foglaltak megvalósításáról hosszú időre le kellett mondaniuk, de a szlovák kulturális élet szervezésének és irányításának feladatát ellátó központi kulturális intézmény megalapításáról nem. Az 1861. évi turócszentmártoni gyűlés ugyanis megbízott egy előkészítő bizottságot azzal a feladattal, hogy dolgozza ki a – már korábban is tervbe vett – Matica slovenská közművelődési egyesület alapszabályát, amelynek nem politikai jellegű működését a hatóságok engedélyezték. A következő két esztendőben közadakozásból összegyűlt a működéséhez szükséges tőkealap. Így 1863. augusztus 4-én, Cirill és Metód Nagymoráviába érkezése ezredik évfordulójának ünnepén, hivatalosan is elkezdhette tevékenységét a konfessziók felett álló „Szlovák Anyácska”.

A modern szlovák nacionalizmus évszázada 1780-1918

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2017

ISBN: 978 963 454 079 3

A mai kelet-közép-európai nemzeti társadalmak történeti fejlődésében meghatározó szerepet játszottak a „hosszú 19. század" nemzetépítő nacionalizmusai, melyek fokozatosan átalakították a Baltikumtól az Adriáig nyúló soknemzetiségű „köztes" régiót. A magyarországi nemzetiségi elitek a modern polgári nemzetté válás alternatívája mellett tették le voksukat. A korszak többi nem magyar mozgalmához hasonlóan a 2-2,5 milliós szlovák nemzetiség társadalmának képviselői is az egységes szlovák irodalmi nyelv megteremtésének, az autonóm nemzeti tér kijelölésének és a soknyelvű Magyarországon belüli nemzeti egyenjogúság megteremtésének igényével léptek fel. A 19. századi modern szlovák nemzetépítő nacionalizmust ugyanakkor számos eredeti sajátosság jellemezte. Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolája közleményei legújabb kötetének tanulmányai ennek a magyarországi politikai, társadalmi kontextusát vizsgálják, s a közös történelem kulcsfontosságú elágazódásának elemzéséhez, értelmezéséhez és értékeléséhez nyújtanak támpontokat.

Hivatkozás: https://mersz.hu/szarka-a-modern-szlovak-nacionalizmus-evszazada-1780-1918//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave