Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat laboratóriumi segédlet


5.1.3. Szemcsedurvulás

A fémekben a rekrisztallizáció befejeztével sem teljesen feszültségmentesek a szemcsék, mert a folyamat helyenként indul be és mindaddig folytatódik, amíg az újonnan keletkező szemcsék teljesen össze nem érnek. Ha az így keletkező szemcsék nem azonos méretűek, akkor a rekrisztallizáció tovább folytatódhat. Az egyes szemcsék között energetikai különbségek lehetnek jelen (pl. eltérő orientációk miatt), ezáltal bizonyos szemcsék növekedőképesebbek, ami szemcsedurvuláshoz (másodlagos – szekunder – újrakristályosodáshoz) vezet, és ami során duplex szerkezet is kialakulhat (azaz nagyon nagy szemcsék mellett nagyon kicsik is jelen tudnak lenni egyszerre). A szemcsék a másodlagos rekrisztallizáció során is a lehető legkisebb energiaállapotra törekednek. Az újonnan keletkezett szemcsék energetikai szempontból legkedvezőtlenebb állapotú atomjai a szemcsék felületén helyezkednek el, mivel ezeknek az atomoknak egy vagy több közvetlen szomszédja hiányzik. Emiatt a szemcsék felületén egyfajta felületi feszültség alakul ki. Az egymással szomszédos szemcsék felületi feszültségei akkor kerülnek egyensúlyba, ha a közvetlenül szomszédos három szemcse határfelületei 120°-ot zárnak be egymással. (Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az ideális alakú szemcsék tökéletes hatszögek lennének.) Azonban a rekrisztallizáció során az egyes szemcsék egymáshoz képest nem egyenlő távolsága, valamint eltérő növekedési sebessége miatt nem egyforma méretű szemcsék alakulnak ki. Ennek következtében a nagyobb méretű szemcsék a kisebbek rovására növekedni fognak (6. ábra). Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a szemcsehatárok a görbületi középpontjuk irányába tolódnak el.

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat laboratóriumi segédlet

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 184 4

Az Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat laboratóriumi segédlet segítséget kíván nyújtani a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara gépészmérnöki alapszakának hallgatói részére az Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat tantárgy keretén belül elvégzendő laboratóriumi mérésekre történő sikeres és hatékony felkészüléshez. A segédlet érinti a tantárgy összes laboratóriumi gyakorlatát, így betekintést nyújt a fémek alapvető fizikai és mechanikai tulajdonságaiba, a szakítóvizsgálatokba, a keménységmérésekbe, a mikroszkópi vizsgálatokba, az állapottényezők hatásaiba és az újrakristályosodás, valamint a kiválásos keményítés folyamataiba.

Hivatkozás: https://mersz.hu/anyagszerkezettan-es-anyagvizsgalat-laboratoriumi-segedlet//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave