Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat laboratóriumi segédlet


1.4. Elektromos vezetési tulajdonságok

A fémek és ötvözetek közismerten jó elektromos és hővezető anyagok. E két tulajdonság gyakori egybeesése az elmozdulni képes ún. szabad elektronoknak az elektromos és hővezetési folyamatban betöltött szerepével függ össze. A vezetési elektronok mozgásállapotát több hatás befolyásolja, a legismertebbek a következők: külső elektromos tér, mágneses tér, anyagi minőségben (összetételben) történő változás, hőmérséklet-különbség stb.

Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat laboratóriumi segédlet

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2018

ISBN: 978 963 454 184 4

Az Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat laboratóriumi segédlet segítséget kíván nyújtani a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara gépészmérnöki alapszakának hallgatói részére az Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat tantárgy keretén belül elvégzendő laboratóriumi mérésekre történő sikeres és hatékony felkészüléshez. A segédlet érinti a tantárgy összes laboratóriumi gyakorlatát, így betekintést nyújt a fémek alapvető fizikai és mechanikai tulajdonságaiba, a szakítóvizsgálatokba, a keménységmérésekbe, a mikroszkópi vizsgálatokba, az állapottényezők hatásaiba és az újrakristályosodás, valamint a kiválásos keményítés folyamataiba.

Hivatkozás: https://mersz.hu/anyagszerkezettan-es-anyagvizsgalat-laboratoriumi-segedlet//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave