Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


Ezekből világos, hogy a lélegző állatok miért fulladnak meg a nedves közegben, a halak meg a levegőn. Emezekben ugyanis vízzel történik a hűtés, amazokban levegővel, s ha közegük megváltozik, mindketten meg lesznek fosztva ezektől.

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave