Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


Az alvásról és az ébrenlétről azt kell megvizsgálni, hogy mik ezek, s hogy vajon a léleknek vagy a testnek sajátjai, vagy pedig kettejük közös birtoka. S ha közös, a léleknek, illetve a testnek melyik részéhez tartoznak, és mi okozza jelenlétüket az élőlényekben. Továbbá vajon valamennyi lénynek része van-e mindkettőben, vagy az egyiknek csak az egyikben, a másiknak csak a másikban van része, vagy pedig némelyeknek egyikben sem, másoknak meg mindkettőben részük van? Ezekhez járul az a kérdés, hogy mi az álom, és mi az oka annak, hogy az alvók némelykor álmodnak, máskor meg nem. Vagy talán arról van szó, hogy az alvók mindig álmodnak ugyan, de erre nem emlékeznek? Ha így történik, vajon ennek mi az oka? Aztán vajon lehet-e előre látni a jövőt vagy nem lehet, s ha lehet, milyen módon lehetséges? Továbbá vajon csak az ember által véghezvitt jövőbeli cselekedeteket lehet előre látni, vagy azokat is, amelyeknek okát a daimón birtokolja, valamint a természeti és a spontán történéseket is?

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave