Arisztotelész

Lélekfilozófiai írások


Nincs szó arról, hogy a legnagyobb állatok ellenállóbbak volnának a pusztulással szemben (hiszen a lovak rövidebb életűek, mint az emberek); de a kicsiny termetűek sem ellenállóbbak (mert sok rovar egy nyarat él csupán). Nem ellenállóbbak a növények az állatoknál (némely növény egynyári), és arról sincs szó, hogy a vérrel rendelkező állatok ellenállóbbak volnának (mert a méh hosszabb életű néhány vérrel rendelkező állatnál). A vértelen állatok sem ellenállóbbak (hiszen a puhatestűek egy évet élnek csupán, noha vértelenek), és a szárazföldi lények sem (mert vannak növények is és szárazföldi állatok is, amelyeknek egy év az életidejük). Nem ellenállóbbak a tengeri lények sem (mert rövid életűek a kagylók is meg a puhatestűek is).

Lélekfilozófiai írások

Tartalomjegyzék


Kiadó: Akadémiai Kiadó

Online megjelenés éve: 2016

ISBN: 978 963 059 815 6

A Filozófiai írók Tára sorozaton belül induló Arisztotelész-összkiadás első kötete. A könyv két arisztotelészi iratot tartalmaz: A lélek (De anima) című háromkönyves művet és azt az értekezésgyűjteményt, amelyet Parva Naturalia címen tart számon a szakirodalom.

Hivatkozás: https://mersz.hu/arisztotelesz-lelekfilozofiai-irasok//

BibTeXEndNoteMendeleyZotero

Kivonat
fullscreenclose
printsave